Leningen en subsidies

Slopen, bouwen, verbouwen van uw particuliere woning, verbeteren van de woonomgeving en woonkwaliteit, energiebesparing; hieronder staan de (subsidie)regelingen op een rijtje. Deze kunnen ook interessant zijn voor bedrijven in een woongebied en initiatieven rond leegstaande kantoorpanden.

 

Nationale Energiebespaarlening: Ik investeer slim


Door uw woning te verbeteren met energiebesparende maatregelen bespaart u energie, krijgt u een lagere energierekening, heeft u zowel in de winter als in de zomer meer wooncomfort en spaart u het milieu. Bovendien zorgen energiebesparende maatregelen voor waardebehoud van uw woning doordat ze een beter energielabel opleveren. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim! 

De lening mag gebruikt worden voor Ik investeer slim met de energiebespaarlening, www.ikinvesteerslim.nl spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, (bodemisolatie in combinatie met) vloerisolatie, energiezuinig glas, een Hr-ketel, isolerende gevelpanelen en deuren, een warmtepomp, een zonneboiler, een installatie voor warmteterugwinning, een gelijkstroompomp en –ventilator, vraaggestuurde ventilatie, een HRe-ketel(micro-wkk), warmtekrachtkoppeling, biomassaketel, energiemonitor en zonnepanelen. Voor zonnepanelen mag maximaal 75% van de lening gebruikt worden. De andere 25% moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen.

U moet zowel eigenaar als hoofdbewoner van de woning zijn. De Energiebespaarlening mag niet worden gebruikt voor huur- of vakantiewoningen en niet door doe-het-zelvers.

De Energiebespaarlening is een jaarannuïteitenlening met een vaste rente tijdens de looptijd.

 

 • Vanaf 2 maart 2015 kan er ook gekozen worden voor een looptijd van 15 jaar (vanaf €15.000,-). De Energiebespaarlening kent nu 3 looptijden: 7, 10 of 15 jaar.
 • Op 16 maart 2015 is de rente van de Energiebespaarlening gedaald.
 • De huidige rente bij een looptijd van 7 jaar is 2,6% (was 2,9%), bij een looptijd van 10 jaar 2,9% (was 3,3%) en bij een looptijd van 15 jaar 3,3% (was 3,7%)
 • Het Nationaal Energiebespaarfonds hanteert de rente op de datum van binnenkomst van de leningaanvraag.
 • De aanvraagprocedure van de Nationale Energiebespaarlening is vereenvoudigd.
 • De kosten zijn makkelijker te vergelijken met andere leningsproducten doordat de afsluitkosten niet meer apart worden berekend.
 • De Energiebespaarlening komt in de eerste helft van 2015 ook beschikbaar voor VvE's.

U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen. SVn toetst vooraf wel of u voldoende kredietwaardig bent. SVn stort het geleende bedrag niet rechtstreeks op uw bankrekening, maar in een bouwkrediet. De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd door een aannemer of installateur. SVn betaalt uit het bouwkrediet uw facturen rechtstreeks aan de aannemer of installateur. De werkzaamheden mogen nog niet zijn begonnen, dus u mag de lening niet achteraf aanvragen.

 

Een indruk van de mogelijkheden bij uw woning kunt u krijgen via de rekentool. Meer informatie kunt u vinden op de websites http://www.ikinvesteerslim.nl/ en http://www.energiebespaarlening.nl/. Op deze websites kunt u de lening online aanvragen. U kunt ook bellen met SVn via tel. 033-253.96.00 of e-mailen.
 

Duurzame particuliere woningverbetering, deel 2


Heeft u een eigen woning van vóór 1970 met een WOZ-waarde van maximaal € 140.000,- en bewoont u de woning ook daadwerkelijk zelf? Dan kunt u een ‘Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering’ krijgen om uw woning op te knappen. Na het succesvolle eerste deel van deze stimuleringslening heeft de gemeenteraad nu de DPW – 2 vastgesteld. Voor deze regeling is ongeveer €400.000,-- beschikbaar, grotendeels geld van de gemeente zelf. Ook de Provincie draagt hierin circa €160.000,-- bij.

De gemeente kent een Stimuleringslening toe, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de volgende beleidsdoelen:
 

 • het energiezuiniger maken van woningen
 • het verduurzamen en (bouw)technisch verbeteren van woningen
 • het bevorderen van de geschiktheid van woningen voor de huisvesting van ouderen (levensloopbestendig maken).

U kunt minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,- lenen tegen een vast rentepercentage van 1,9 % voor maximaal 20 jaar. De hoogte van de lening hangt af van het verbouwingsplan voor uw woning. De gemeente beoordeelt uw aanvraag, onder meer op bouwkundige aspecten. Na goedkeuring verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten de lening.
 

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer W. van Dalen, via 14 0115.

 

 

Subsidie Energieke Samenleving Zeeland 2015


Als u samen met buurtbewoners woningen in uw wijk of dorp mooier, comfortabeler en energiezuiniger wilt maken dan kan u gebruik maken van de Subsidie Energieke Samenleving Zeeland 2015. De regeling stimuleert u om samen te werken en stelt een subsidie van maximaal € 3.000,- beschikbaar voor de organisatiekosten van uw burgerinitiatief

Het doel van de regeling is:

 • stimuleren om samen te werken aan het energiezuiniger maken van woningen
 • het moderniseren van woningen
 • hetverbeteren van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening
 • het behoud en verbetering van de waarde vann woningen

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente.