Kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

De eerste levensjaren van een kind zijn belangrijk voor de totale ontwikkeling. Veel kinderen brengen een aantal uren per week door op een voorschoolse voorziening. Een veilige speelomgeving die de ontwikkeling stimuleert, is van groot belang.

Het peuterspeelzaalwerk binnen onze gemeente wordt uitgevoerd door kinderopvang organisaties in de gemeente, te weten Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Prokino, Kinderdagverblijf Duimelotje,Kinderdagverblijf ’t Kreekeltje, Kinderopvang Rupsje Nooitgenoeg en Kinderdagverblijf Het Kootertje.

Alle locaties zijn opgenomen in het Landelijk register Kinderopvang.
Deze organisaties bieden voorschoolse educatie aan, waarbij peuters spelenderwijs dingen wordt geleerd, gericht op een brede ontwikkeling van kinderen. Naast taal komen bijvoorbeeld ook motoriek en sociale ontwikkeling aan bod.

Wanneer u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u bij een van deze organisaties toch tegen een lager, vaak inkomensafhankelijk tarief twee keer per week gebruik maken van peuterspeelzaalwerk. U kunt bij de locatie van uw keuze een berekening laten maken van de precieze kosten.

Soms komt de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau samen met u als ouder/opvoeder tot de conclusie, dat het belangrijk is voor uw peuter om meer dan 2 dagdelen naar de peutergroep te gaan. In dat geval zorgen we er voor, dat u hiervoor nooit meer dan het laagste tarief voor kinderopvang moet betalen.

 

Kinderopvangtoeslag

Staat het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang (bso) of de gastouder van uw kinderen ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u een deel van de kosten terug vragen bij de belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Meer informatie over Kinderopvangtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst