Naturalisatie, Nederlander worden

Direct regelen

Wilt u Nederlander worden? Dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. U kunt op drie manieren Nederlander worden:

 • U legt een optieverklaring af;
 • U dient een naturalisatieverzoek in;
 • Door geboorte, adoptie of erkenning (van rechtswege).
 

Advies
Misschien weet u niet voor welke mogelijkheid u in aanmerking komt. De gemeente kan u informatie geven over de wettelijke vereisten, de documenten, de kosten, en de gevolgen voor u. Bijvoorbeeld het mogelijke verlies van uw oorspronkelijke nationaliteit.

Naturalisatieprocedure
De procedure bestaat uit de volgende stappen:

 • U maakt een afspraak bij de gemeente Terneuzen waarin u uw situatie bespreekt
 • Een medewerker van de gemeente onderzoekt uw situatie en maakt een vervolgafspraak met u.
 • U dient persoonlijk een verzoek in om Nederlander te worden en betaalt de kosten hiervoor.
 • De gemeente neemt uw verzoek in behandeling. 
 • De gemeente stelt aan de hand van de ontvangen informatie een advies op.
 • Vervolgens stuurt de gemeente dit advies met de bijbehorende stukken naar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). 
 • De koning neemt uiteindelijk een beslissing.
 • Is de beslissing positief, dan wordt de bekendmaking op een ceremonie aan u uitgereikt. Pas dan wordt u Nederlander.

Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

 

Bijzonderheden

Voor het verlenen van het Nederlanderschap is een ceremonie ingesteld, waaraan u verplicht bent deel te nemen. U moet vooraf de 'Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid' ondertekenen en tijdens de ceremonie deze bereidverklaring mondeling erkennen.

Kosten

Optie
Enkelvoudig tarief (=één volwassene plus eventuele kinderen):€ 182,-
Gemeenschappelijk tarief (=twee volwassenen plus eventuele kinderen): € 310,-
Meeopterend kind € 21,-

 

Naturalisatie
Enkelvoudig verzoek: (1 persoon met/zonder kinderen)
Hoog tarief: € 855,- (inkomensafhankelijk)
Laag tarief: € 636,-

Gemeenschappelijke verzoek: (2 personen met/zonder kinderen)
Hoog tarief: € 1091,- (inkomensafhankelijk)
Laag tarief: € 873,-

Medeverleningsverzoek per kind € 126,-.

Bij een inkomen dat lager is of gelijk aan bijstandsniveau, kunt u een inkomensverklaring bij de Raad voor de Rechtsbijstand (Den Bosch) aanvragen. De ingevulde aanvraag stuurt u naar:
Raad voor Rechtsbijstand
Postbus 70503
Postcode 5201 CD Den Bosch

Zonder inkomensverklaring betaalt u het volledige tarief.
Heeft u een bijstandsuikering, dan kunt u bij de gemeente een inkomensverklaring aanvragen.

Aanvragen

Het verzoek tot naturalisatie dient u in:

Aan de publieksbalie
Als u aan de balie langs wilt komen maak dan eerst een afspraak.
U neemt mee:

 • uw huidige buitenlandse paspoort;
 • uw verblijfsdocument;
 • een gelegaliseerde geboorteakte;
 • overige stukken (per aanvraag verschillend). Neem contact op met de gemeente om te bepalen welke overige stukken u nog mee moet nemen.

Als u getrouwd bent en/of samenwoont met een Nederlandse man of vrouw, heeft u ook nodig:

 • de huwelijksakte of een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), waarin wordt aangetoond dat u minimaal drie jaar in Nederland samenwoont.

Vragen
Voor meer informatie over naturalisatie kunt u contact met ons opnemen.

Of kijk op:
www.ind.nl