Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Voorheen werd dit ook wel het uittreksel GBA of uittreksel bevolkingsregister genoemd. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij het openen van een bankrekeningnummer.

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die bij ons aanvragen. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Het bewijs is een soort uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP of bewijs van in leven zijn op twee manieren aanvragen:

 1. Online: u vult het aanvraagformulier Uittreksel BRP / Bewijs van in leven zijn in met DigiD en krijgt het document binnen drie werkdagen thuisgestuurd. Als u een gratis bewijs van in leven zijn voor uw pensioen nodig heeft, dan kunt u dit niet digitaal aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken aan de balie.
 2. Aan de balie: maak hiervoor vooraf een afspraak. U krijgt het uittreksel direct mee. Het uittreksel is goedkoper als u niet naar de balie komt, maar digitaal uw uittreksel aanvraagt. Als u enkel een formulier wilt laten invullen, zoals het formulier over kinderbijslag, dan kunt u dit gratis digitaal aanvragen via het aanvraagformulier Uittreksel BRP / Bewijs van in leven zijn.

 

Bij een online aanvraag kunt u kiezen uit de volgende soorten uittreksels:

 1.   Standaard uittreksel (bevat naam, adres en geboortedatum): bijv. voor opleiding of vaarbewijs;
 2.   Standaard uittreksel met Burgerservicenummer: bijv. voor werkgever;
 3.   Standaard uittreksel met nationaliteit en burgerlijke staat: bijv. voor vernieuwen buitenlands reisdocument of echtscheiding;
 4.   Standaard uittreksel met datum inschrijving gemeente Terneuzen;
 5.   Standaard uittreksel met woonhistorie: bijv. voor inschrijving woningbouw;
 6.   Bewijs van in leven zijn (bevat naam, adres, geboortedatum en verklaring van in leven zijn): bijv. voor levensverzekering;
 7.   Uittreksel voor het aanvragen van gezag (bevat nationaliteit en burgerlijke staat);
 8.   Internationaal uittreksel Nederlands/Frans/Duits/Engels (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders);
 9.   Internationaal uittreksel Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders);
 10.   Uittreksel voor aanvraag kinderbijslag België (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, naam partner, naam kinderen en bewoners adres).

 

Voorwaarden

 • U moet ingeschreven zijn in de gemeente Terneuzen
 • Digitaal kunt u het document aanvragen voor uzelf of voor uw minderjarige kinderen. Dit is alleen mogelijk als zij op hetzelfde adres als u staan ingeschreven.
 • Aan onze publieksbalie kunt u het document opvragen voor uzelf of voor uw partner. Er moet sprake zijn van een actueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Daarnaast moet u beide op hetzelfde adres ingeschreven staan. Als uw partner geheimhouding heeft, dan kunt u geen uittreksel of bewijs van in leven zijn opvragen.
 • Aan onze publieksbalie kunt u met een machtiging het document opvragen voor andere inwonende volwassenen op uw adres. Bij een digitale aanvraag is dit niet mogelijk. Bij geheimhouding is een machtiging niet mogelijk. Meer informatie vindt u onder het kopje Machtiging op deze pagina.
 • Personen die geheimhouding hebben, moeten altijd zelf hun uittreksel of bewijs van in leven zijn aanvragen.

 

Kosten

Als u het uittreksel digitaal aanvraagt dan zijn de kosten € 9,50. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel €11,50. Het uittreksel voor kinderbijslag is gratis, zowel digitaal als aan de balie.

Het bewijs van in leven zijn kost € 12,90 zowel digitaal als aan de balie.

 

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het document voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld: u betaalt het document bij de aanvraag met pin of contant.

 

Machtiging

Aan onze publieksbalie kunt u met een machtiging een uittreksel of bewijs van in leven zijn opvragen. U kunt hiervoor het machtigingsformulier uitprinten, invullen en meebrengen naar de balie.

Voorwaarden:

 • de gemachtigde moet ingeschreven staan op hetzelfde adres als u;
 • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • de gemachtigde heeft een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.
 • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • als u geheimhouding heeft dan is het niet mogelijk om iemand te machtigen. U moet dan altijd zelf uw uittreksel of bewijs van in leven zijn aanvragen.

 

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop vermeld staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor bij de balie van de gemeente terecht. Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

 

Meer informatie