Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Bewijs van in leven zijn

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. Eerder werd dit ook wel het uittreksel GBA of uittreksel bevolkingsregister genoemd. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting. Of als u uw auto wilt overschrijven of bij het openen van een bankrekeningnummer.

Heeft u voor een pensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij een bewijs van in leven zijn nodig? Dan kunt u die bij ons aanvragen. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent.

Aanvragen

U kunt een uittreksel BRP of bewijs van in leven zijn op twee manieren aanvragen:

 1. Online: vul het aanvraagformulier Uittreksel BRP / Bewijs van in leven zijn. U logt in met DigiD en krijgt het document binnen drie werkdagen thuisgestuurd.
  Een gratis bewijs van in leven zijn voor uw pensioen kunt u niet online aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken aan de balie.
 2. Aan de balie: maak vooraf een afspraak. U krijgt het uittreksel direct mee.
  Het uittreksel is goedkoper als u het online aanvraagt.
  Als u alleen een formulier wilt laten invullen, zoals het formulier over kinderbijslag, dan kunt u dit gratis online aanvragen via het aanvraagformulier Uittreksel BRP / Bewijs van in leven zijn.

 

Bij een online aanvraag kunt u kiezen uit de volgende soorten uittreksels:

 1. Standaard uittreksel (bevat naam, adres en geboortedatum): bijv. voor opleiding of vaarbewijs;
 2. Uittreksel met Burgerservicenummer: bijv. voor werkgever;
 3. Uittreksel met nationaliteit en burgerlijke staat: bijv. voor vernieuwen buitenlands reisdocument of echtscheiding;
 4. Uittreksel met datum inschrijving gemeente Terneuzen;
 5. Uittreksel met woonhistorie: bijv. voor inschrijving woningbouw;
 6. Bewijs van in leven zijn (bevat naam, adres, geboortedatum en verklaring van in leven zijn): bijv. voor levensverzekering;
 7. Uittreksel voor het aanvragen van gezag (bevat nationaliteit en burgerlijke staat);
 8. Internationaal uittreksel Nederlands/Frans/Duits/Engels (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders);
 9. Internationaal uittreksel Nederlands/Spaans/Italiaans/Turks (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, nationaliteit en namen ouders);
 10. Uittreksel voor aanvraag kinderbijslag België (bevat naam, adres, geb.datum, burg.staat, naam partner, naam kinderen en bewoners adres).

 

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de gemeente Terneuzen
 • U kunt als ouder/voogd voor uw kind online een uittreksel aanvragen als het kind jonger is dan 16 jaar én op hetzelfde adres woont.
 • U kunt online geen uittreksel voor uw partner aanvragen, ook niet als u gehuwd bent. Uw partner moet zelf inloggen met zijn of haar eigen DigiD om een uittreksel aan te vragen.
  Aan onze publieksbalie kunt u wel een uittreksel opvragen voor uw partner. Er moet sprake zijn van een actueel huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als uw partner geheimhouding heeft, dan kunt u geen uittreksel of bewijs van in leven zijn opvragen.
 • Aan onze publieksbalie kunt u met een machtiging het document opvragen voor iemand anders. Bij een digitale aanvraag is dit niet mogelijk. Bij geheimhouding is een machtiging niet mogelijk. Meer informatie vindt u onder het kopje Machtiging op deze pagina.
 • Personen die geheimhouding hebben, moeten altijd zelf hun uittreksel of bewijs van in leven zijn aanvragen.

 

Kosten

Als u het uittreksel online aanvraagt dan zijn de kosten € 9,50. Aan onze publieksbalie kost een uittreksel €11,50.
Het uittreksel voor kinderbijslag is gratis, zowel online als aan de balie.

Het bewijs van in leven zijn kost € 12,90, zowel online als aan de balie.

 

Meenemen

 • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
 • Als u het document voor iemand anders aan wilt vragen, heeft u een schriftelijke machtiging nodig. Ook moet u een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs meenemen.
 • Geld: u betaalt het document bij de aanvraag met pin of contant.

 

Machtiging

Aan onze publieksbalie kunt u met een machtiging een uittreksel of bewijs van in leven zijn opvragen. U kunt hiervoor het machtigingsformulier uitprinten, invullen en meebrengen naar de balie.

Voorwaarden:

 • de gemachtigde moet meerderjarig zijn;
 • de gemachtigde heeft een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier.
 • de gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • als u geheimhouding heeft dan is het niet mogelijk om iemand te machtigen. U moet dan altijd zelf uw uittreksel of bewijs van in leven zijn aanvragen.

 

Attestatie de vita

Een attestatie de vita is een meertalig uittreksel waarop staat dat u in leven bent. Dit uittreksel kunt u alleen persoonlijk opvragen. U kunt hiervoor bij de balie van de gemeente terecht.
Een attestatie de vita kunt u nodig hebben voor buitenlandse instanties. Voor instanties in Nederland is een bewijs van in leven zijn meestal voldoende.

 

Meer informatie