Evenement organiseren

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u mogelijk op verschillende vlakken te maken met de gemeente Terneuzen. Misschien heeft u een vergunning voor het evenement nodig, wilt u materiaal lenen of wilt u via de gemeente publiciteit aan uw evenement geven. Wat u in deze gevallen kunt doen, leest u hieronder.

 

 

Vergunning voor een evenement

Of u voor uw evenement een vergunning nodig heeft, is afhankelijk van het soort evenement, de omvang van het evenement, mogelijke gevaren en/of hinder door het evenement. Vindt uw evenement plaats in een horecabedrijf (zoals bijvoorbeeld optredens van een band of DJ), dan dient u een ontheffing incidentele festiviteit aan te vragen. De exacte voorwaarden en beide aanvraagformulieren kunt u vinden onder evenementenvergunning.

 

Materiaal voor een evenement

Mogelijk wilt u materiaal van de gemeente gebruiken bij uw evenement. Te denken is aan dranghekken, vlaggenmasten, podium, veegmachine, enz. Welke materialen de gemeente ter beschikking heeft, de huurprijs en het aanvraagformulier, vindt u onder uitleen materialen van de gemeente.

 

Publiciteit voor een openbaar evenement

Publiciteit voor uw evenement is natuurlijk altijd goed en leuk. U kunt uw evenement aanmelden voor extra publiciteit via de gemeente Terneuzen. Uw evenement moet wel een openbaar karakter hebben. Het evenement wordt dan geplaatst in de evenementenkalender op onze website en (indien er plaats is) op de gemeentelijke welkomstborden. Let wel op: door het invullen van dit formulier vraagt u geen (evenementen)vergunning aan! Deze dient u apart aan te vragen.

 

 

Regels rondom evenementen

 

 

Rondom het houden van evenementen gelden allerhande regels. In de evenementenvergunning kunnen onder andere regels opgenomen worden met betrekking tot brandveiligheid, sluitingstijden, verkeer en ter voorkoming van overlast.