Bestemmingsplannen

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Bestemmingsplannen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

  • Bestemmingsplan Buitengebied, Seijdlitzstraat 2 Axel (wijzigen van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming en het bouwen van een loods);
  • Bestemmingsplan Buitengebied, Knol 7 Hoek (het slopen van een schuur, het realiseren van een nieuwe woning en de bestaande woning als Nieuwe Economische Drager voor verblijfsrecreatie);
  • Bestemmingsplan Koewacht, Het Zand 37 (aanpassen bijgebouwenregeling);
  • Bestemmingsplan Paul Krugerdreef/Glacisstraat/Bolwerk te Sas van Gent (bouwen van 5 woningen en gemeenschappelijke ruimte (begijnhofje Sasse Hofje);
  • Bestemmingsplan Sas van Gent, Canadalaan (bouwen van een zorgcentrum en verplaatsen speeltuin);
  • een gebied gelegen aan de Zandplaatweg in Hoek;
  • een gebied gelegen aan de Emmabaan (Emmahof ) te Koewacht;
  • een gebied gelegen aan de Scheldekade 56a t/m 61 in Terneuzen;
  • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)

 

Definitieve ruimtelijke plannen

 

Archeologie

 

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?