Bestemmingsplannen

Ter inzage

 

Niet ter inzage

 

Bestemmingsplan plus industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen

 

Wet voorkeursrecht gemeenten tot voorlopige aanwijzing percelen grond in plangebied "Othene Zuid"

 

Bestemmingsplannen in voorbereiding

De hieronder vermelde bestemmingsplannen worden voorbereid:

 • Bestemmingsplan Nieuwe Sluis Terneuzen (één-op-één vertaling van het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen);
 • Bestemmingsplan Othene Oost (betreft een gedeeltelijke consoliderende herziening van het bestemmingsplan Othene Zuid);
 • Bestemmingsplan Laan van Othene (aanleg rotonde N290, doortrekken Laan van Othene en afronding project 'Rondje Kreek');
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Lovenpolderstraat 18 te Hoek (reparatie bestemmingsregeling);
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Seijdlitzstraat 2 Axel (wijzigen van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming en het bouwen van een loods);
 • Bestemmingsplan Buitengebied, Knol 7 Hoek (het slopen van een schuur, het realiseren van een nieuwe woning en de bestaande woning als Nieuwe Economische Drager voor verblijfsrecreatie);
 • Bestemmingsplan Paul Krugerdreef/Glacisstraat/Bolwerk te Sas van Gent (bouwen van 5 woningen en gemeenschappelijke ruimte (begijnhofje Sasse Hofje);
 • Bestemmingsplan Sas van Gent, Canadalaan (bouwen van een zorgcentrum en verplaatsen speeltuin);
 • een gebied gelegen aan de Zandplaatweg in Hoek;
 • een gebied gelegen aan de Emmabaan (Emmahof ) te Koewacht;
 • de industrieterreinen Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen.

Van deze plannen is nog geen ontwerpplan beschikbaar. Zodra de procedure wordt
gestart dan wordt dit gepubliceerd. Dan kunt u het plan inzien en indien nodig een
zienswijze indienen. Als u bij voorbaat al een reactie wilt kenbaar maken dan kan dit.
U kunt contact opnemen met het team Planvorming (tel. 14 0115 of e-mail wro@terneuzen.nl)

 

Definitieve ruimtelijke plannen

 

Archeologie

 

Wilt u meer weten over ruimtelijke plannen en de procedures?