Projecten

 • Biopark Terneuzen

  Biopark Terneuzen vertegenwoordigt een nieuwe manier van denken in de creatie van agro-industriële duurzaamheid.

 • Glastuinbouw

  Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen is een nieuw glastuinbouwproject en een onderdeel van Biopark Terneuzen. Het ligt in het gebied ten zuiden van Terneuzen dat direct grenst aan het havengebied. Restwarmte en CO2 afkomstig van de industrie worden hergebruikt.

 • Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen

  In 2022 is de Nieuwe Sluis in Terneuzen klaar. Voor Terneuzen het volgende grootschalige infrastructurele project na de Westerscheldetunnel, Sluiskiltunnel en de wegverbeteringen aan de N61 en N62. Hoe kunnen partijen in het gebied hiervan profiteren? Om deze vraag te beantwoorden, is de gemeente het proces ‘Gebiedsontwikkeling Kanaalsprong Terneuzen’ gestart. Hier leest u wat dit proces inhoudt en wat van belang zijnde zaken, ontwikkelingen en de vorderingen zijn.

 • Grenzeloze arbeidsmobiliteit

  Een grensoverschrijdende samenwerking tussen België en Nederland voor de opbouw en invulling van het Voorlichting- en Opleidingcentrum Glastuinbouw (VOC) in Westdorpe. Gestart vanuit de gedachte dat duurzame ontwikkeling mede kansen biedt voor de arbeidsmarkt.

 • Landschapsuitvoering Kanaalzone

  Kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen versterken en de leefbaarheid vergroten.

 • Lievenspolder

  Herontwikkeling van de wijk Lievenspolder in Terneuzen.

 • Nieuwe Sluis Terneuzen

  In het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt een nieuwe sluis aangelegd voor een betere toegang naar de havens Gent en Terneuzen.

 • Masterplan Axelsedam

  Het Masterplan Axelsedam is een verzameling ambities en een visie op hoofdlijnen. Het schetst voor de lange termijn een strategie voor de ontwikkeling van de gebieden ten zuidwesten van het centrum.

 • Pattistpark in Terneuzen

  Woonzorgzorgappartementen en de bouw van drie woontorens op het voormalige terrein van verpleeghuis Ter Schorre.

 • Project KLUS

  In KLUS werken de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen samen om de leefbaarheid te bevorderen en eigenaren van verpauperde panden te motiveren om hun panden op te knappen.

 • Robuust Watersysteem

  Gemeente Terneuzen werkt sinds 2013 samen met negen andere partners aan het project 'Robuust Watersysteem' om het waterbeheer in Zeeuws-Vlaanderen te optimaliseren.

 • Veerhaven en omgeving

  Het inrichten van de boulevard en omgeving tussen de Veerhaven en het sluizencomplex in verschillende fasen. Verder worden diverse verbindingen tussen de Scheldeboulevard en het centrum opnieuw ingericht.

 • Verbreding Tractaatweg N62

  De verbreding van de Tractaatweg voor een vlotte en veilige verkeersverbinding van Goes naar Gent.

 • Woningbouwplan in Othene-Zuid

  AM Zeeland realiseert in samenwerking met de Gemeente Terneuzen dit 108 hectare groot unieke woningbouwplan Othene-Zuid.