Jodiumtabletten als bescherming bij kernongeval

Bij een kernongeval kan de overheid de instructie geven om jodiumtabletten in te nemen.

Werking jodiumtabletten

Jodiumtabletten (kaliumjodide) bieden bescherming tegen radioactief jodium dat bij een kernongeval kan vrijkomen. Radioactief jodium kan via de luchtwegen of via besmet voedsel in het lichaam terechtkomen en op termijn schildklierkanker veroorzaken.

Jodiumtabletten zijn nuttig voor kinderen en volwassenen van 40 jaar en jonger. Bij mensen boven de 40 jaar is de kans op het krijgen van schildklierkanker door straling heel klein en wegen de positieve gevolgen van het innemen van een jodiumtablet niet op tegen de mogelijke bijwerkingen. Volwassenen boven de 40 jaar wordt het  dan ook afgeraden om jodiumtabletten in te nemen.

Ophalen jodiumtabletten

Iedereen kan de jodiumtabletten ophalen bij de publieksbalie aan het stadhuisplein in Terneuzen. Een doosje bevat tien tabletten. Op het doosje en in de bijsluiter staat hoeveel tabletten ingenomen dienen te worden per leeftijdscategorie.

Let op!

Let op: Neem niet op eigen initiatief een jodiumtablet in. Een jodiumtablet heeft uitsluitend een beschermende werking wanneer deze op het juiste moment wordt ingenomen. Volg hierbij de instructies op van de overheid.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over jodiumtabletten en wat u kan doen in geval van een kernongeval op zeelandveilig/nucleairongeval.