Inventarisatie evenementen 2018

Net als vorig jaar willen we samen met de gemeenten Hulst en Sluis de evenementen voor 2018 vroegtijdig inventariseren. Dit is belangrijk voor de openbare orde en veiligheid.
In verband met de inzet van politieambtenaren, kan het organiseren van grote evenementen op dezelfde tijdstippen problemen opleveren. Vandaar dat we op tijd willen weten welke evenementen waar en wanneer plaatsvinden. Het is van groot belang dat we deze inventarisatie vóór 1 november 2017 afgerond hebben.

Wilt u in 2018 een evenement organiseren?  Geef het dan aan ons door vóór 20 oktober 2017. Vul het inventarisatieformulier in en mail het naar m.declerck@terneuzen.nl of stuur het op per post.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. M. de Clerck van het team Vergunningen en Handhaving via tel. 14 0115 of via m.declerck@terneuzen.nl