Lood in de bodem

Lood is nog op verschillende plekken aanwezig in de leefomgeving. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf en benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood een risico kan vormen voor de gezondheid wanneer dit frequent wordt ingeslikt. Het is belangrijk dat vooral jonge kinderen (tot ongeveer 6 jaar), zo min mogelijk lood binnenkrijgen.

Voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat, is mogelijk meer lood in de bodem aanwezig. Op de website https://zldgwb.zeeland.nl/aandachtsgebiedenlood kunt u nagaan of u in een gebied woont waar mogelijk meer lood in de bodem zit dan in andere gebieden.

Wat doet de gemeente?
De gemeente Terneuzen heeft onderzoek gedaan naar lood in de bodem bij basisscholen, speeltuinen en volkstuinen. Hierbij zijn geen verontrustende resultaten geconstateerd.

Wat kunt u doen?
Kinderen in de tuin laten spelen en tuinieren blijft natuurlijk goed voor de gezondheid.

U kunt door het nemen van enkele simpele maatregelen ervoor zorgen dat u en uw kinderen zo min mogelijk lood binnenkrijgen:

  • Laat kinderen na het buitenspelen altijd goed de handen wassen.
  • Was ook zelf uw handen na het tuinieren in de tuin en voor het eten.
  • Laat kinderen niet op de onbedekte bodem spelen. Bedek de bodem met schone grond, gras, struiken of vaste planten. Een kunstgrasmat of bestrating, bij voorkeur waterdoorlatend, zorgt ook voor een goede bedekking.
  • Stofzuig regelmatig uw huis, vooral als u of uw kinderen toch regelmatig met grond aan de schoenen het huis binnen komen.
  • Was zelfgekweekte groenten goed.
  • Kweek groente in plantenbakken met schone teelaarde.

Meer informatie
Meer informatie over lood en gezondheid en veelgestelde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website van de GGD Zeeland, www.ggdzeeland.nl/lood. Met vragen over lood in de bodem of de bodemkwaliteit in uw buurt kunt u contact met de gemeente opnemen.