Zesde ronde subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen van start

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 19 juni 2017 open voor aanvragen. Met een financiële bijdrage vanuit de PIW zijn de afgelopen jaren 107 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. Ook zijn er honderden sociale huurwoningen gesloopt en minder teruggebouwd. Wie in aanmerking wil komen voor subsidie, kan tot en met 3 september 2017 een aanvraag indienen.

Voorwaarden
Er is een voorwaarde veranderd ten opzichte van eerdere jaren. Zo moet de woning vóór 1975 gebouwd zijn, eerst was dit 1970. Voor duurzaamheid kunnen extra punten worden gescoord.

Inloopspreek
Op dinsdag 20 juni van 18.30 tot 20.30 uur is er een inloopspreekuur in 't Meulengat in Sluiski. Geïnteresseerden kunnen dan bespreken of hun plannen en ideeën aansluiten bij de doelstellingen en of subsidieverlening mogelijk is. Ook wordt u geholpen bij eventuele onduidelijkheden in het digitale aanvraagformulier. Er zal ook een energieadviseur aanwezig zijn, die allerlei tips kan geven over energiebesparende maatregelen en hoe u hiervoor subsidie of een lening kunt aanvragen.

Voor meer informatie over de subsidieregeling kijkt u op www.zeeland.nl/piw. Op deze website vindt u ook het digitale aanvraagformulier.