Gemeentearchief

Gemeentearchief

Het gemeentearchief is gehuisvest op twee locaties: in Terneuzen 4531GZ (Stadhuisplein 1), bevinden zich de archieven van de gemeente Terneuzen, de voormalige gemeenten Sas van Gent, Philippine, Westdorpe, Biervliet, Hoek, Zaamslag en Terneuzen. In Axel 4571BG (Markt 1), bevinden zich de archieven van de voormalige gemeenten Axel, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe.

Op beide locaties zijn ook archieven aanwezig van plaatselijke kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen, stichtingen, families en personen. Ook bijzondere collecties. 

 

Microfiche

De voormalige gemeenten hebben een aantal archiefbestanden op microfiche gezet. Het gaat voornamelijk om registers van de Burgerlijke Stand en Bevolking over de periode 1796-1970. Genealogisch onderzoek vindt plaats in de vorm van zelfbediening. Deze archieven zijn toegankelijk conform de geldende wetgeving. 

Opvragen openbare gegevens Burgerlijke Stand

U kunt openbare gegevens van de Burgerlijke Stand vinden op de website van het Zeeuws Archief.
De afbeeldingen van de akten vindt u terug op de website van Genver.

Bronbewerkingen van persoon- en adresgegevens

Bewerkingen van bronnenmateriaal uit de periode voor 1800 vindt u terug op de website van Herman de Wit.

Krantenverzamelingen

Verder zijn er microfiches van diverse krantenverzamelingen zoals de Axelsche Courant 1882-1970 op de locatie Axel. Op de locatie Terneuzen worden de volgende verzamelingen bewaard: Nieuws en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen 1855, 1860, 1861; het Algemeen Nieuws en Advertentieblad Zeeuwsch-Vlaanderen 1861-1875; de Ter Neuzense Courant 1876 t/m 1944; de Vrije Zeeuw 1944 t/m 1972; het Terneuzens Volksblad 1911 t/m 1917; Luctor et Emergo 1912 t/m 1917; het Zeeuwsch Nieuwsblad 1918 t/m 1919 en het Orgaan ter Verspreiding der Christelijke Beginselen 1918, 1919, 1920. Ook zijn er verzamelingen van foto's en prenten, kaarten en tekeningen aanwezig. 

Inventaris

Om een idee te krijgen van wat er zich allemaal in het gemeentearchief bevindt zijn de volgende inventarislijsten digitaal te raadplegen (pdf-bestanden): 

Gratis raadplegen

De archieven zijn gratis te raadplegen. Voor het verrichten van archiefonderzoek door medewerkers van de gemeente en het maken van afdrukken is de Legesverordening van toepassing.

Bereikbaarheid en openingstijden

Het postadres is Postbus 35, 4530 AA Terneuzen, telefoon 14 0115, fax 0115-618 429. U kunt ook een e-mail sturen.

Het gemeentearchief locatie Terneuzen is geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. De vestiging Axel is geopend op maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur. Als u het gemeentearchief wilt bezoeken, dient u hiervoor telefonisch een afspraak te maken.