Duurzame energie

In het Klimaatakkoord is afgesproken om de Nederlandse energievoorziening te verduurzamen. Hiermee wordt de CO2-uitstoot verminderd en klimaatverandering tegengegaan. In onze gemeente is een aantal zonneparken gebouwd. Daarnaast zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van grootschalige energietransitie in onze gemeente. Elektriciteitskabels van Wind op Zee-parken gaan hier aanlanden, er komt een 150kV- en een 380kV-hoogspanningslijn en een nieuw hoogspanningsstation. In onze regio wordt een bestaande aardgasleiding gebruikt voor de aanleg van een waterstofnetwerk. Een en ander is nodig om in de toekomst te kunnen voorzien in de verwachte energiebehoefte van de aanwezige industrie. In onze buurgemeente Borsele komen mogelijk twee nieuwe kerncentrales. Lees op deze pagina meer over de ontwikkelingen op het gebied van grootschalige energietransitie in onze gemeente.

De procedures voor de aanleg van het hoogspanningsstation, de hoogspanningsverbinding en die van het waterstofnetwerk zijn gestart. U kunt nu uw mening hierover geven. Lees verder onder '150 kV en 380 kV' en onder 'Waterstofnetwerk' voor meer informatie.

Zonnepanelen

Wilt u zelf duurzame energie opwekken en uw energielasten zo laag mogelijk houden? Misschien is zonne-energie iets voor u. In de Zonatlas kunt u zien of uw huis geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of een zonneboilersysteem. Zo helpt u de gemeente Terneuzen om klimaatneutraal te worden. De rekenhulp in de Zonatlas berekent wat uw terugverdientijd is van een investering in zonnepanelen.

Collectief zonnepanelendak

Heeft u interesse in zonnepanelen, maar kunt u ze niet op uw eigen dak plaatsen? Denk dan eens aan een postcoderoosproject. Daarbij worden zonnepanelen geplaatst op een (groot) dak, waar dit wel goed kan. Particulieren en MKB-bedrijven kunnen lid worden van een lokale energiecoöperatie en certificaten kopen in de gezamenlijke zonnepaneleninstallatie op het dak van een derde. In de afgelopen jaren hebben we drie postcoderoosprojecten gerealiseerd: Duurzaam Zaamslag, zeilmakerij Van der Sneppen en Brede School Othene.

Regelmatig vinden er informatieavonden plaats over postcoderoosprojecten in onze gemeente. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.zonnecollectiefzeeland.nl.

Zonneparken

​Momenteel hebben wij voor circa 152 hectare aan zonnepanelen vergund, met een totaal vermogen van circa 196 Megawatt opgesteld vermogen.

 • Op 9 maart 2022 is het zonnepark Sas van Gent-Zuid geopend. Dit park is 24 hectare groot en levert 30 megawatt aan zonne-energie.
 • Op 25 maart 2022 is het zonnepark Mosselbanken geopend. Dit park is 32 hectare groot en levert 60 megawatt aan zonne-energie. Aan de rand van dit zonnepark is een zwaluwwand gebouwd.
 • Op 24 oktober 2023 is zonnepark Koegorspolder geopend. Het park heeft een piekcapaciteit van 71.1 megawatt.
 • In het voorjaar van 2024 openen we zonnepark Bontepolder, nabij Sluiskil.

Voor de financiering van een duurzaam idee of project kunt u als groep bewoners (uit bijvoorbeeld dezelfde straat of buurt) eenvoudig subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds.

Duurzaamheidsfonds Terneuzen

Voor de financiering van een duurzaam idee of project kunt u als groep bewoners (uit bijvoorbeeld dezelfde straat of buurt) eenvoudig subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds. Dit fonds compenseert u als omwonende voor mogelijke hinder die u ervaart van de zonneparken. De initiatiefnemers van de zonneparken leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het fonds. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van het park. Wij beheren de opbrengsten en keren subsidie uit aan lokale duurzame maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan ons duurzaamheidsdoel.

Hoe werkt het fonds?

Met het fonds ondersteunen we duurzame maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente. Als inwoner van de gemeente Terneuzen kunt u subsidie aanvragen voor een initiatief. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw initiatief bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Wilt u een subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds? Lees dan eerst onderstaande documenten door. Hier vindt u ook de voorwaarden, reglementen en de uitzonderingen op de subsidie.

Bent u een initiatiefnemer voor zonneparken?  Dan is voor ons de Structuurvisie zonne-energie Terneuzen leidend voor de beoordeling van uw initiatief.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Iedere inwoner van de gemeente Terneuzen kan subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds, mits u binnen een zone rondom een zonnepark woont, en de locatie van uw maatregel of project binnen een zone van een of meerdere zonneparken valt.

Op onderstaande kaart ziet u voor welk zonnepark en binnen welke zone u een aanvraag kan doen. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de zonneparken die reeds in werking zijn.

Toelichting kaartje: nummer en naam zonneparken

 • Zonnepark 1: Mosselbanken (in werking)
 • Zonnepark 2: Bontepolder (in werking)
 • Zonnepark 3: Koegorspolder (in werking)
 • Zonnepark 4: Vloeivelden (Sas van Gent-Zuid, in werking)
 • Zonnepark 5: Tweekwartweg (nog niet in werking)

Geografische weergave van de vijf zonneparken; Zonnepark Mosselbanken (Terneuzen), zonnepark Bontepolder (Terneuzen Koegors), zonnepark Koegorspolder (Axel), zonnepark Vloeivelden (Sas van Gent) en zonnepark Tweekwartweg (Zandstraat).

 

Toelichting zones rondom zonnepark

 • Zone 1: gebied van 0  tot 1 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 2, 3 en 4).
 • Zone 2: gebied van 1 tot 2 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 3 en 4)
 • Zone 3: gebied van 2 tot 4 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 4)
 • Zone 4: gebied van 4 tot 6 kilometer rondom het zonnepark (geen voorrang)

Aanvraagformulier

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op, via e-mail: duurzaamheidsfonds@terneuzen.nl, of via telefoonnummer 14 0115.

Kerncentrales

Het Rijk onderzoekt het langer openhouden van de huidige kerncentrale en de bouw van twee extra kerncentrales in Borssele. Als de plannen van het Rijk doorgaan, heeft dit gevolgen voor onze regio. Wat deze gevolgen exact zijn weten we op dit moment nog niet.

In oktober 2023 consulteerde de Provincie Zeeland haar inwoners. De consultatie is ruim 1300 keer ingevuld. Inwoners konden hun mening geven over de kansen en voorwaarden die de Provincie kan stellen aan de eventuele komst van nieuwe kerncentrales en de bedrijfsduurverlening van de huidige kerncentrale. Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Zeeland of op de website van de gemeente Borsele.

150kV en 380kV

TenneT is begonnen met de procedure voor het bouwen van een nieuw 380/150 kV- hoogspanningsstation in Terneuzen en een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding van Zuid-Beveland (tussen Borssele en Rilland) naar Zeeuws-Vlaanderen. Dit project is bedoeld om de groeiende vraag naar elektriciteit in het gebied aan te pakken en de industrie te verduurzamen.  

Tennet en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn benieuwd naar uw mening. Zij willen graag uw input en nodigen u uit om te reageren op hun plannen. Bekijk hier een kort filmpje. Bekijk het voorstel en het participatieplan en deel voor 28 december uw mening en ideeën op www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen.

Webinar en inloopbijeenkomsten in november

Tennet en EZK organiseren een webinar en inloopbijeenkomsten om u op de hoogte te houden en vragen te beantwoorden.

Het webinar vindt plaats vanaf donderdag 23 november 2023 om 19.30 uur op www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen. U kunt het webinar hier na afloop terugkijken.

De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:
- Dinsdag 28 november 2023 in De Stenge, Stengeplein 1, 4451 CZ Heinkenszand. Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:
a. Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
b. Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
c. Net op zee Nederwiek 1
d. Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied
e. Programma VAWOZ
f. Kernenergie

- Woensdag 29 november 2023 in de CO3 Campus, Zeelandlaan 2, 4538 CA Terneuzen.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u zelf uw vragen, suggesties of zorgen delen met Tennet en het ministerie van EZK.  Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:

 • Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
 • Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
 • Programma VAWOZ (Verkenning aanlanding wind op zee)

Meer informatie

Meer informatie over de hoogspanningsverbinding vindt u op: www.tennet.eu/380kvzeeuwsvlaanderen en www.rvo.nl/zeeuws-vlaanderen. Hier vindt u ook informatie over de procedure en de inspraakmogelijkheden.
Kijk hier voor de speciale promotiepagina voor de informatieavonden.

Waterstofnetwerk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) willen een waterstofnetwerk aanleggen. In onze regio wordt hiervoor een bestaande aardgasleiding gebruikt. Het waterstofnetwerk is in eerste instantie alleen bedoeld voor industrieën en bedrijven. In het voorjaar kon u reageren op het Voornemen en het voorstel tot Participatie.

Uw reactie op concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

De vergunningenprocedure begon in maart en gaat nu naar de volgende fase. In deze fase wordt het onderzoeksvoorstel, de 'concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau' (NRD), gepresenteerd. Hierin staat wat Hynetwork Services gaat onderzoeken, hoe ze dat gaan doen en hoe gedetailleerd. U kunt de conceptversie van de NRD bekijken en erop reageren vanaf 3 november via www.rvo.nl/waterstofnetwerk-zwn. U heeft zes weken om hierop te reageren. Op basis van deze reacties wordt het plan aangepast en opnieuw gepubliceerd. Daarna beginnen de onderzoeken.

Inloopbijeenkomst 29 november

U kunt zelf uw vragen, suggesties of zorgen delen met het ministerie van EZK en Hynetwork Services, onder andere op inloopbijeenkomsten. In onze gemeente vindt deze plaats op woensdag 29 november 2023 tussen 19.00 en 21.00 uur. Locatie: CO3 Campus, Zeelandlaan 2 in Terneuzen. Tijdens deze avond zijn de volgende Rijks-energieprojecten aanwezig:
•    Waterstofnetwerk Zuidwest-Nederland
•    Hoogspanningsverbinding 380 kV Zeeuws-Vlaanderen
•    Programma VAWOZ (Verkenning aanlanding wind op zee).

Meer informatie

Meer informatie over het waterstofnetwerk vindt u op www.hynetwork.nl/. Of kijk op www.rvo.nl. Hier vindt u ook informatie over procedure en inspraakmogelijkheden.