Duurzame energie

Momenteel hebben wij voor circa 152 hectare aan zonnepanelen vergund, met een totaal vermogen van circa 196 Megawatt opgesteld vermogen. Op 9 maart 2022 is het zonnepark Sas van Gent-Zuid geopend. Dit park is 24 hectare groot en levert 30 megawatt aan zonne-energie. Op 25 maart 2022 is het zonnepark Mosselbanken geopend. Dit park is 32 hectare groot en levert 60 megawatt aan zonne-energie. Aan de rand van dit zonnepark is een zwaluwwand gebouwd.

Voor de financiering van een duurzaam idee of project kunt u als groep bewoners (uit bijvoorbeeld dezelfde straat of buurt) eenvoudig subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds.

Zonnepanelen

Wilt u zelf duurzame energie opwekken en uw energielasten zo laag mogelijk houden? Misschien is zonne-energie iets voor u. In de Zonatlas kunt u zien of uw huis geschikt is voor de aanleg van zonnepanelen of een zonneboilersysteem. Zo helpt u de gemeente Terneuzen om klimaatneutraal te worden. De rekenhulp in de Zonatlas berekent wat uw terugverdientijd is van een investering in zonnepanelen.

Collectief zonnepanelendak

Heeft u interesse in zonnepanelen, maar kunt u ze niet op uw eigen dak plaatsen? Denk dan eens aan een postcoderoosproject. Daarbij worden zonnepanelen geplaatst op een (groot) dak, waar dit wel goed kan. Particulieren en MKB-bedrijven kunnen lid worden van een lokale energiecoöperatie en certificaten kopen in de gezamenlijke zonnepaneleninstallatie op het dak van een derde. In de afgelopen jaren hebben we drie postcoderoosprojecten gerealiseerd: Duurzaam Zaamslag, zeilmakerij Van der Sneppen en Brede School Othene.

Regelmatig vinden er informatieavonden plaats over postcoderoosprojecten in onze gemeente. Voor meer informatie en aanmelden, kijk op www.zonnecollectiefzeeland.nl.

Duurzaamheidsfonds Terneuzen

Voor de financiering van een duurzaam idee of project kunt u als groep bewoners (uit bijvoorbeeld dezelfde straat of buurt) eenvoudig subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds. Dit fonds compenseert omwonenden voor mogelijke hinder die zij ervaren van de zonneparken. De initiatiefnemers van de zonneparken leveren jaarlijks een financiële bijdrage aan het fonds. De omvang van de bijdrage is afhankelijk van de grootte van het park. Wij beheren de opbrengsten en keren subsidie uit aan lokale duurzame maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan ons duurzaamheidsdoel.

Hoe werkt het fonds?

Met het fonds ondersteunen we duurzame maatschappelijke ontwikkelingen in onze gemeente. Als inwoner van de gemeente Terneuzen kunt u subsidie aanvragen voor een initiatief. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet uw initiatief bijdragen aan duurzame ontwikkeling van de lokale gemeenschap.

Wilt u een subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds? Lees dan eerst onderstaande documenten door. Hier vindt u ook de voorwaarden, reglementen en de uitzonderingen op de subsidie.

Bent u een initiatiefnemer voor zonneparken?  Dan is voor ons de Structuurvisie zonne-energie Terneuzen leidend voor de beoordeling van uw initiatief.

Hoe vraag ik een subsidie aan?

Iedere inwoner van de gemeente Terneuzen kan subsidie aanvragen uit het Duurzaamheidsfonds, mits u binnen een zone rondom een zonnepark woont, en de locatie van uw maatregel of project binnen een zone van een of meerdere zonneparken valt.

Op onderstaande kaart ziet u voor welk zonnepark en binnen welke zone u een aanvraag kan doen. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de zonneparken die reeds in werking zijn.

Toelichting kaartje: nummer en naam zonneparken

  • Zonnepark 1: Mosselbanken (nog niet in werking)
  • Zonnepark 2: Bontepolder (nog niet in werking)
  • Zonnepark 3: Koegorspolder (nog niet in werking)
  • Zonnepark 4: Vloeivelden (in werking)
  • Zonnepark 5: Tweekwartweg (nog niet in werking)

Geografische weergave van de vijf zonneparken; Zonnepark Mosselbanken (Terneuzen), zonnepark Bontepolder (Terneuzen Koegors), zonnepark Koegorspolder (Axel), zonnepark Vloeivelden (Sas van Gent) en zonnepark Tweekwartweg (Zandstraat).

 

Toelichting zones rondom zonnepark

  • Zone 1: gebied van 0  tot 1 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 2, 3 en 4).
  • Zone 2: gebied van 1 tot 2 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 3 en 4)
  • Zone 3: gebied van 2 tot 4 kilometer rondom het zonnepark (voorrang op zone 4)
  • Zone 4: gebied van 4 tot 6 kilometer rondom het zonnepark (geen voorrang)

Aanvraagformulier

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op, via e-mail: duurzaamheidsfonds@terneuzen.nl, of via telefoonnummer 14 0115.

Waterstofnetwerk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services B.V. (HNS) willen een waterstofnetwerk aanleggen. In onze regio wordt hiervoor een bestaande aardgasleiding gebruikt. Het waterstofnetwerk is in eerste instantie alleen bedoeld voor industrieën en bedrijven.

Reageren op kennisgeving

Van 31 maart tot 12 mei kunt u reageren op het Voornemen en het voorstel tot Participatie. Voor informatie over procedure en inspraakmogelijkheden gaat u naar deze website van het RVO

Informatie

Meer informatie over het project vindt u op de website www.hynetwork.nl.

EZK en HNS organiseren bijeenkomsten om u te informeren. Op dinsdag 11 april van 20.00 tot 20.45 uur is er een live webinar (online bijeenkomst). U kunt zich hiervoor aanmelden via de website van het RVO. U kunt hier vragen stellen via een chatfunctie. Hier kunt u ook de uitzending terugzien.