Nieuws en meer informatie

Woning verduurzamen? Laat u informeren tijdens de inloopbijeenkomst op 14 mei!

Op zaterdag 14 mei is er een inloopbijeenkomst over het verduurzamen van particuliere woningen in Zeeland. Locatie: CO3 Campus in Terneuzen (voorheen BioBase). De inloopbijeenkomst start om 10.00  uur en is gratis toegankelijk tot 15.00 uur. Op de bijeenkomst zijn er diverse stands van bedrijven die producten aanbieden op het gebied van verduurzaming. Tijden de inloopbijeenkomst treft u bedrijven met expertise op het gebied van onder andere kozijnen, isolatie, bouwmaterialen, warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast kunt u in gesprek met experts op het gebied van financiering en subsidie van verduurzaming. Ook duurzaamheidsambtenaren van de gemeenten zijn aanwezig.

De bijeenkomsten zijn een initiatief van ISO-energy met ondersteuning van het Zeeuws Energie Akkoord.

Subsidieregeling Groene daken voor 1 november 2022

Tussen 1 april en 1 november 2022 kunt u aanspraak maken op de subsidieregeling Groene Daken. Kijk voor informatie en voorwaarden over deze subsidie op de website van Provincie Zeeland.

De energiebespaarbox

In april 2022 ontvingen ruim 5000 huurders van woningcorporaties Clavis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen een gratis energiebespaarbox. In de doos zaten producten waarmee huurders stroom kunnen besparen, zoals een energiemeter, ledlampen en een tijdschakelaar. Daarnaast gaven we de bewoners tips mee voor kleine (soms gratis) kosten- en milieubesparende maatregelen. De inhoud van de energiebespaarboxen was samengesteld in onderling overleg met de woningcorporaties. De box is gefinancierd vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).

 

 

 

Windenergie
Provinciale Omgevingsplan
Provinciale Omgevingsverordening
de RES
Structuurvisie Terneuzen 2025
Coalitieakkoord ‘Sterk, betrokken en Vitaal’
Verkenning naar windenergie in de Kanaalzone