TONK aanvraag

Vul uw gegevens in

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

 

STOP

Let op!

U heeft DigiD nodig om dit formulier in te vullen.
Heeft u een partner? Dan moet hij/zij ook inloggen met DigiD.

Controle

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

Bij een aanvraag Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gaat u uit van het inkomen van u en uw eventuele partner voor de aankomende maanden. Het is voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente. 

Aanvraag

U kunt een aanvraag doen voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 november 2021. U kunt met terugwerkende kracht een aanvraag doen vanaf 1 januari. U kunt ook alvast een aanvraag doen voor te kiezen maanden in de toekomst.

Wanneer krijgt u de TONK-uitkering?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. De gemeente zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan vindt de betaling van de uitkering achteraf plaats.

Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?

Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

 

Verplichte vraag: Voor welke maand of maanden vraagt u de TONK-uitkering aan? U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de maanden in de periode januari t/m juni 2021, ook met terugwerkende kracht. Vink de maand of maanden aan waarvoor u de TONK-uitkering wilt aanvragen.
Verplichte vraag: Vul hier een rekeningnummer van uw Nederlandse privébankrekening in.
Bijlages toevoegen
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Heeft u een huurwoning of een koopwoning?
Verplichte vraag: Ik heb een partner Zie de uitleg bij het kopje "Partner"

U bent partners als u:

 • Getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of;
 • Op hetzelfde adres woont en:
  • Samen een huishouden heeft.
  • Ex-echtgenoten of ex-partners bent.
  • Samen een kind heeft.
  • U het kind van uw partner heeft erkend.
  • Uw partner uw kind heeft erkend.
  • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.
Bijlages toevoegen
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Heeft u in totaal meer dan € 30.000 aan beschikbare geldmiddelen. Let op! De gemeente kan achteraf bewijsstukken opvragen en controleren.

Beschikbare geldmiddelen zijn privé-geldmiddelen zoals:

 • contant geld;
 • geld op betaal- en spaarrekeningen (zowel in euro’s als andere valuta).;
 • cryptovaluta (zoals bitcoins);
 • de waarde van effecten. Hierbij gaat het om beleggingsrekeningen met aandelen, obligaties, opties en effecten in depot.

Heeft u meer beschikbare geldmiddelen dan € 30.000? Dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering.

Bijlages toevoegen
Verplichte vraag: Per betaal- en/of spaarrekening voegt u 2 afschriften toe. Eén van januari 2020 en één van januari 2021.