TOZO 5 aanvraag

Vul uw gegevens in

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

 

STOP

Let op!

U heeft DigiD nodig om dit formulier in te vullen.
Heeft u een partner? Dan moet hij/zij ook inloggen met DigiD.

Heeft u TOZO 1, 2, 3  en/of TOZO 4 ontvangen? Dan willen wij graag uw zaaknummer(s) weten.

Controle

De gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen.
Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.
Informatie en voorwaarden over de aanvraag, kunt u vinden op de pagina Coronavirus en ondernemers.

Voorkom kosten achteraf, geef wijzigingen direct door bij uw gemeente

Bij een aanvraag uitkering voor levensonderhoud op basis van Tozo 5 gaat u uit van een gezinsinkomen onder het sociaal minimum voor de aankomende maanden (maximaal 6 maanden). Het is voorstelbaar dat u uw inkomsten voor die maanden nog niet goed kan inschatten. Blijkt later dat de inschatting niet correct is, dan moet u de gemeente daarover zo snel mogelijk informeren (dat is uw inlichtingenplicht). Ook andere gewijzigde omstandigheden die invloed kunnen hebben op uw uitkering moet u doorgeven aan de gemeente.

Rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROFje)

De gemeente stuurt u elke maand een ROFje. Hiermee geeft u uw gezinsinkomen van de voorgaande maand door. Ook andere wijzigingen geeft u door met dit formulier.

 

Aanvraag

U kunt een aanvraag doen vanaf 1 juli 2021 tot 1 oktober 2021. In juli geldt de aanvraag voor de 1ste van de maand. In augustus en september kunt u de aanvraag op de eerste van de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag is ingediend laten ingaan. De betaling vindt achteraf plaats, rond de 10de van de volgende maand.

Verplichte vraag: Datum aanvraag NB: over deze maanden kunnen uw inkomsten achteraf gecontroleerd worden.
Verplichte vraag: Heeft u al eerder een TOZO uitkering gehad? Als u al TOZO 1 of 2 heeft gehad, vul dan hier uw zaaknummer in. U hoeft dan minder bewijsstukken aan te leveren.
Verplichte vraag:
Verplichte vraag:
Verplichte vraag: Vul hier het rekeningnummer in. Op deze rekening wordt geld gestort als u in aanmerking komt voor deze regeling.
Als u nog aanvullende informatie wilt geven over uw situatie, kunt u dat hier invullen.
Verplichte vraag: Ik heb een partner Zie de uitleg bij het kopje "Partner"

Partner

U bent partners als u:

 • Getrouwd bent of geregistreerd partners bent, of;
 • Op hetzelfde adres woont en:
  • Samen een huishouden heeft.
  • Ex-echtgenoten of ex-partners bent.
  • Samen een kind heeft.
  • U het kind van uw partner heeft erkend.
  • Uw partner uw kind heeft erkend.
  • Ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

Is uw partner ook zelfstandige? Ook dan kunt u samen slechts één aanvraag indienen.