Achterzijde gebruiksaanwijzing ondergrondse containerSleutelhanger


Wat mag niet in de restafval container

De ontvangen sleutelhanger is uw toegangspas. In de sleutelhanger zit een chip waarmee u de inwerpzuil van de ondergrondse container kunt openen. U kunt zeven dagen per week gebruik maken van de ondergrondse container.


U mag geen chemisch afval, glas, textiel, vloeistoffen, snoeiafval, grof afval en bouw- en sloopafval in de containers deponeren. Dit afval wordt op een andere manier ingezameld. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente of in de gemeentegids.

Verhuizen


Omgeving inwerpzuil

De sleutelhanger is en blijft eigendom van de gemeente. Gaat u verhuizen? Geef uw verhuizing door aan de cluster Afvalinzameling op telefoonnummer 0115-455000. De sleutelhanger dient u bij verhuizing achter te laten in de woning voor de volgende bewoner(s).Met een juist gebruik van de ondergrondse container houdt u een nette en schone omgeving. Dit wordt in belangrijke mate bepaald door hoe de omgeving van de inwerpzuil eruit ziet en door het gedrag van de gebruikers van de container.

U wordt dan ook verzocht geen huisvuilzakken/afval op/nabij de inwerpzuil te plaatsen.

Wanneer u toch nog afval aantreft bij de inwerpzuil, verzoeken wij u dit te melden bij de gemeente op telefoonnummer 0115-455000.


Verlies/ diefstal/defecte/ extra sleutelhanger

Storing

Bij een defecte sleutelhanger, of als u uw sleutelhanger bent verloren of op een andere manier bent kwijtgeraakt, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de cluster Afvalinzameling op telefoonnummer 0115-455000.

Uw oude sleutelhanger wordt dan geblokkeerd en u ontvangt tegen betaling van €10,00 een nieuwe sleutelhanger. Ook kunt u tegen betaling van €10,00 een extra sleutelhanger kopen. De sleutelhanger mag niet aan derden worden uitgeleend. Misbruik van de sleutelhanger kan leiden tot het blokkeren van de sleutelhanger.Ga bij storing als volgt te werk:

  1. Kijk eerst of het wel echt een storing is, maakt u geen bedieningsfout? Raadpleeg medegebruikers

  2. Test het gebruik van de container met de sleutelhanger van een medegebruiker. Let op de volgende dingen:Welke lampjes branden, klikt het slot, kunt u de trommel vrij bewegen, zit er iets klem?

  3. Bij een storing zal de container en een aantal gevallen een code op het display tonen, noteer die code

Geef uw naam en telefoonnummer met een zo goed mogelijke beschrijving van de storing en de code aan de gemeente door tel. 0115 - 455000

Legen ondergrondse container


Inwerpzuil ‘Buiten bedrijf’

De ondergrondse container wordt regelmatig geledigd. De container telt het aantal inworpen en geeft een seintje aan de cluster Afvalinzameling wanneer hij bijna vol is. De container wordt dan zo snel mogelijk door de cluster Afvalinzameling geledigd.


Het kan voorkomen dat de ondergrondse container tijdelijk niet gebruikt kan worden. In dat geval kunt u de inwerptrommel niet openen. Mogelijk dat het lampje “buitenbedrijf” brandt. Neem uw huisvuilzak dan svp mee terug. en meldt de storing bij de gemeente op telefoonnummer 0115-455000.

Wat mag wel in de container


Meer informatie?

In de container met de aanduiding “rest” mag u samen met gft-afval (groenafval) het afval enkel in een gesloten zak aanbieden. Bindt de huisvuilzak goed dicht, zodat alles schoon en netjes blijft. Zorg dat uw huisvuilzak eenvoudig in de inwerptrommel past, zodat deze niet klem komt te zitten.

In de container met de aanduiding “papier” mag alleen oud papier en karton. Als de trommel is geopend kunt het oud papier en karton in de container laten vallen.


Is er een storing, bent u uw sleutelhanger kwijt of heeft u andere vragen of problemen?

Neem contact op met de gemeente op telefoonnummer 0115-455000. U kunt ook kijken op www.terneuzen.nl