Afvalinzameling, huisvuil

De gemeente zorgt voor de inzameling van het huisvuil, papier, grofvuil, glas en de verdere verwerking daarvan. Hiervoor betaalt u afvalstoffenheffing. Bovendien is de gemeente medefinancier van de Milieustraat, waar u bijna al het afval heen kunt brengen. Kijk voor meer informatie over de Milieustraat op de website van de Zeeuwse Reiningsdienst.

Huisvuil

Het huisvuil in de gemeente Terneuzen wordt gescheiden opgehaald. De ene week wordt de groene container met het groente-, fruit-, en tuinafval (GFT) geleegd. De andere week wordt de grijze container met het restafval geleegd. Eens in de maand wordt de blauwe container met papier en karton geleegd.
Voor de inzameling van plastic verpakkingsmaterialen en voor glas staan er in de gemeente speciale bakken waar u zelf het betreffende afval naartoe kunt brengen.

Papieren afvalkalender

Het inzamelrooster vindt u op de afvalkalender (geldig vanaf 1 februari). Wijzigingen wegens feestdagen staan ook vermeld in deze kalender. Ook worden de wijzigingen tijdig bekendgemaakt via de gemeentelijke pagina in het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad en op onze website.

Afvalapp

Naast een papieren afvalkalender is er ook een afvalapp. De app is te downloaden in de App Store en de Play Store onder de naam ‘Afval Terneuzen’. Als u de app downloadt op tablet of smartphone, heeft u altijd een gepersonaliseerde afvalkalender bij de hand. De ophaalmomenten in de kalender gelden voor uw specifieke situatie. Bovendien ontvangt u een melding wanneer de ophaaldag nadert. Ook ontvangt u bericht wanneer er wijzigingen zijn in de ophaaldata.
U kunt ook een gepersonaliseerde afvalkalender oproepen door uw postcode en huisnummer in te vullen op www.deafvalapp.nl.

Container

Zet de container tussen 20.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens op de aangegeven plaats. Haal de container voor 24.00 uur weer van de straat, of liever, zo snel mogelijk na lediging dan is de overlast het minst. De volle container mag maximaal 70 kilo wegen. Alleen geregistreerde containers met sticker worden geleegd. Ontbreekt de sticker op uw container, dan kunt u gratis een nieuwe sticker aanvragen.

Bedrijfsafval en verzamelcontainers

Voor bedrijfsafval gelden andere regels.
Voor de verzamelcontainers in Axel en Terneuzen gelden specifieke ophaalmomenten.

Kosten

Voor de inzameling van huisvuil betaalt ieder huishouden afvalstoffenheffing.

De tarieven van de afvalstoffenheffing  kunt u vinden op de internetsite van Sabewa Zeeland.

Bijzonderheden

Voorkomen van afval 
U kunt helpen bij het terugdringen van de hoeveelheid afval die we allemaal produceren. Dat doet u door bijvoorbeeld geen levensmiddelen te kopen in overbodige verpakkingen. En door zelf een boodschappentas mee te nemen.

Vuil op straat
Iedereen heeft er wel eens last van: zwerfvuil. Dat kan ontstaan door:

  • een container die niet goed gesloten is;
  •  containers die klaar staan terwijl er geen ophaaldag is;
  • grof huishoudelijk afval dat dagenlang wacht om opgehaald te worden.

U kunt hierover een melding doen bij de gemeente.

Afval scheiden
De gemeente wil afval zoveel mogelijk scheiden en opnieuw gebruiken. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstromen:

  • Glas
  • Papier
  • Plastic en drankenkartons
  • Kleding- en textiel
  • Klein chemisch afval (KCA).

Soorten afval
Er zijn verschillende soorten afval. Deze worden op verschillende manieren opgehaald of ontvangen. Voor meer informatie zie milieustraat.

 Vragen
Voor meer informatie over huisvuilinzameling kunt u ook contact met ons opnemen via het contactformulier of via telefoon 14 0115.