Nascheiding

Wat is nascheiding

Bij nascheiding wordt restafval van het PMD-afval (Plastic-, Metaalverpakkingen en Drankenkartons) in een fabriek door een machine gescheiden. Dit gebeurt dus ná de huis-aan-huis inzameling. Zo behouden we waardevolle materialen, die we anders verbranden. Niet alle soorten afval kunnen bij nascheiding uit elkaar worden gehaald. Voornamelijk plastic- en metaalverpakkingen zoals blik en lege pakken van sap en zuivel halen we bij nascheiding uit het restafval. Andere waardevolle afvalstromen zoals groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas en textiel gaan verloren bij nascheiding.

Inzameling van PMD+ afval

Vanaf 1 januari 2020 start de gemeente Terneuzen met de inzameling van zogenaamd PMD+ afval (PMD plus). PMD staat voor Plastic- en Metaalverpakkingen en Drankenkartons. Plastic verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic flessen, flacons, folies en zakken. Voorbeelden van metalen verpakkingen zijn drinkblikjes, conservenblikken en deksels. En drankenkartons zijn bijvoorbeeld melk- en yoghurtpakken, sappakken en saus- en soeppakken. In dezelfde container voor PMD mag het beetje restafval (de plus) dat u overhoudt na goed scheiden van herbruikbare stromen. Herbruikbare stromen zijn groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas en textiel of wat kan worden ingeleverd op de milieustraat.

Waarom is goed afval scheiden toch nog nodig bij nascheiding?

De overheid wil dat we allemaal steeds meer afval scheiden en recyclen. De overheid heft belasting op het verbranden van restafval. Die belasting zal steeds hoger worden. Door afval goed te scheiden houden we minder restafval over. En betalen we dus minder belasting. Het wordt dus duurder als we veel restafval overhouden. Afval scheiden is daarmee belangrijk voor milieu én portemonnee.

Het thuis scheiden van glas, papier en karton, textiel en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) blijft belangrijk. Dit afval blijven we apart inzamelen.

Waarom heeft de gemeente gekozen om mee te doen aan een pilot voor nascheiding?

De pilot duurt tot en met 2022. De gemeente weegt kosten, service en milieuopbrengst tegen elkaar af. Door na te scheiden (dat wil zeggen: scheiden na het inzamelen) halen we veel meer plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons uit afval. Hoe meer afval we scheiden, hoe meer geschikt is  als grondstof voor nieuwe producten. Inwoners hoeven ook thuis geen extra ruimte meer te reserveren voor het scheiden van plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons.

Wat gebeurt er met mijn restafval?

Het restafval gaat naar de nascheidingcentrale van AVR. Daar worden waardevolle afvalstromen zoals plastic- en metaalverpakkingen en drankenkartons eruit gehaald. Dit zogenaamde PMD wordt verder gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Hiermee halen we voor onze gemeente een zo goed mogelijk scheidingsresultaat. De afvalenergiecentrale verbrandt het restafval. Een deel van de warmte die vrijkomt bij afvalverbranding, wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken.

Ik scheid mijn afval. Heeft dat nog wel zin of komt alles op één hoop?

Ja, dat heeft zeker zin! Het is een fabel dat alles op één hoop terecht komt! Voor glas, papier en karton, textiel en groente-, fruit- en tuinafval is thuis scheiden het meest efficiënt.

De gescheiden ingezamelde materialen zijn nieuwe grondstoffen voor bedrijven. Het oud papier komt via kartonfabrieken bijvoorbeeld weer terug in kartonnen dozen. Het glas komt via de glasfabrieken terug in nieuwe glazen verpakkingen. Het metaal komt via hoogovens weer terug in allerlei metalen producten en verpakkingen. Het plastic wordt verder gesorteerd en komt in allerlei producten en verpakkingen weer terug. Het is dus belangrijk om afval goed te scheiden.

Is er wel genoeg ruimte in mijn grijze container voor het PMD+ afval?

Als u goed uw afval scheidt dan heeft u nog maar weinig restafval over. Uit sorteerproeven blijkt dat maar maximaal 15 % van het afval in de grijze container restafval is. Er blijft dan genoeg ruimte over voor op PMD, (Plastic, Metaal en Drankenkartons).

Voor situaties dat de grijze container toch niet toereikend is kijkt de gemeente samen met u naar een oplossing.

Hoe werkt de scheidingsinstallatie?

Bij afvalenergiebedrijf AVR gaat het PMD+ afval door een geavanceerde scheidingsinstallatie. Een magneet haalt eerst alle ijzerhoudende materialen eruit. De rest komt op de schudzeef terecht en scheidt het afval op grootte. Op de volgende installatie stuiteren de driedimensionale producten, zoals drankenkartons, naar beneden. De rest gaat via loopbanden omhoog. Een infraroodscanner scant het restafval dat voorbijkomt. Lucht blaast folies, plastics en drankenkartons uit het restafval. Het PMD-afval is nu gescheiden van het restafval.

U kunt dit zien via het volgende filmpje: