Omgekeerd inzamelen Biervliet

De gemeenteraad van Terneuzen heeft de kern Biervliet uitgekozen voor het uitvoeren van een proef voor afvalinzameling. Per 1 december 2017 is de proef ‘omgekeerd inzamelen’ gestart. Dit proefproject heet omgekeerd inzamelen, omdat we per 1 december niet langer het restafval in Biervliet ophalen, maar juist de waardevolle afvalstromen plastic verpakkingsafval en lege drankenkartons. De proef geldt alleen in de kern Biervliet en dus niet in het buitengebied.

Voor het weggooien van plastic verpakkingsafval en lege drankenkartons gebruiken de inwoners de grijze container die eerst voor het restafval diende. Restafval brengen ze naar een verzamelcontainer in de buurt. Op zes plaatsen in Biervliet zijn verzamelcontainers voor restafval geplaatst. De verzamelcontainers staan aan de Stadsweide, Braakmanlaan, I.C. Van der Lindestraat, Beukelsstraat en de sportvelden.

Waarom plastic verpakkingsafval en drankenkartons gescheiden inzamelen?
De gemeente Terneuzen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Door de gemeenteraad is de ambitie vastgesteld dat we in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar produceren. Nu is dat nog 244 kg per inwoner per jaar.
Helaas belandt veel herbruikbaar afval nog in de restafvalcontainer. Met als gevolg dat het de verbrandingsoven in gaat en nuttige grondstoffen in rook op gaan. Het verbranden van deze materialen kost veel geld. Terwijl het scheiden en anders verwerken juist geld oplevert en het milieu spaart.

Hoe gaat het verder?
De proef duurt in ieder geval tot en met januari 2019. Tijdens de proef bekijken we of de afvalscheidingsresultaten verbeteren en wat de effecten zijn.
In de wijk Othene in Terneuzen startte 1 oktober 2017 een andere proef. Bewoners hebben daar een extra container gekregen voor plastic verpakkingsafval en lege drankenkartons. De gemeenteraad neemt rond de jaarwisseling een besluit over de toekomst van afvalinzameling in de hele gemeente Terneuzen. De resultaten van de beide proeven bepalen mede deze beslissing.

Nieuwe producten
Gerecycled plastic komt terug in bijvoorbeeld saus- en frisdrankflessen, kratten, tennisballen en speelgoed. Als we plastic recyclen, hoeven we geen nieuw plastic te maken. Daardoor hebben we minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen we op energie en de uitstoot van CO2.

Doet u mee?
Ook uw steentje bijdragen aan een duurzame samenleving? Start dan vandaag nog met het op de juiste manier scheiden van uw afval. Bekijk de afvalkaart van de gemeente Terneuzen. Daarop ziet u welk afval in welke afvalbak thuishoort.
Het grootste deel van ons afval is herbruikbaar. Laten we er dus samen wat van maken!

Resultaten omgekeerd inzamelen kern Biervliet
Benieuwd naar de laatste resultaten van het omgekeerd inzamelen? Bekijk de resultaten van het afgelopen jaar. 

Enquête
De inwoners van Biervliet ontvingen een enquête met vragen over de pilot. In totaal hebben 142 personen de enquête ingevuld en teruggestuurd. Bekijk de resultaten.

Afvalkaart Biervliet             Veelgstelde vragen Biervliet