Beer- of zinkputten, septictanks en vetputten

Scroll naar

U kunt de gemeente vragen om uw beer- of zinkput of septictank te legen. U kunt hiervoor een Melding Openbare Ruimte (MOR) maken of een telefonisch verzoek doen. Een medewerker neemt contact met u op.

De kosten hiervoor bedragen in 2018:

Beer-, zinkput of septictank tot 1 m3 € 116,00

Beer-, zinkput of septictank tot 2 m3 € 156,50

Beer-, zinkput of septictank tot 3 m3 € 207,00

Beer-, zinkput of septictank tot 4 m3 € 243,00

Beer-, zinkput of septictank 4 m3 en meer € 272,50

 

Vetputten worden niet door de gemeente geleegd. Enkele bedrijven die u kunt benaderen zijn:

Renewi.com  of (040) 751 40 00

Van der Velde Rioleringsbeheer of (0164) 243 707

Van der Valk + De Groot  of (0118) 475190