Kadaververwijdering

De gemeente ruimt kadavers van dieren langs de openbare weg op. Meldingen van gevonden dode dieren kunt u bij de gemeente indienen, zodat verwijdering wordt geregeld. U kunt dit telefonisch doorgeven of digitaal melden via het formulier Melding Openbare Ruimte (MOR).

Heeft u zelf een dood huisdier dan kunt u dit wegbrengen naar de Milieustraat in de Koegorsstraat 36 in Terneuzen. Wanneer u een dier laat inslapen door een dierenarts is het ook mogelijk het dier bij de dierenarts achter te laten.

Dier vermist of gevonden?

Is uw huisdier vermist dan kunt u contact opnemen met de gemeente (zie onderstaande contactgegevens). Wellicht dat een medeburger uw dier heeft gevonden en dit heeft gemeld bij de gemeente.
Ook kunt u contact opnemen met Stichting Amivedi die de registratie van vermiste en gevonden huisdieren verzorgt.

Is het aangetroffen dier nog in leven dan kunt u ook de Dierenambulance bellen. De Dierenambulance neemt géén dode dieren mee.

Bijzonderheden (zeehonden)

Let op: Vindt u een dode of zieke zeehond, blijf bij de zeehond uit de buurt. Zeehonden kunnen allerlei ziektes bij zich dragen die overdraagbaar kunnen zijn op andere zoogdieren en in uitzonderlijke situaties ook op mensen.

Bij een aangespoelde zeehond handelt u als volgt:

  • Laat de zeehond met rust (niet benaderen of aanraken).
  • Houd uw hond aangelijnd
  • Als de zeehond nog leeft: bel de dierenambulance 0900-767 34 37
  • Een dode zeehond die buitendijks (op het strand) ligt moet gemeld worden bij het Waterschap 088-999 58 00
  • Een dode zeehond die binnendijks ligt moet gemeld worden bij de gemeente. Dat kan telefonisch (140115) of digitaal: Melding Openbare Ruimte.