Plastic inzamelen Othene Noord

De gemeenteraad van Terneuzen heeft de wijk Othene in Terneuzen uitgekozen voor een proef met afvalinzameling. Ieder huishouden ten noorden van de Vrijheidslaan in de wijk Othene, heeft gratis een extra afvalcontainer gekregen. Deze container, door ons ‘de spaarbak’ genoemd, gebruiken ze voortaan voor plastic verpakkingsafval en lege drankenkartons. Dit afval hoeven zij dus niet meer weg te brengen naar een verzamelpunt. Twee keer per maand worden de containers door de gemeente geleegd. De proef start 1 oktober 2017 en duurt minimaal een jaar.

De vierde container is een grote (240 liter) zwarte afvalcontainer met een oranje klip. Deze container is voor 97% gemaakt van gerecycled plastic (25% daarvan is afkomstig van plastic uit huishoudens, de overige 72% van gerecycleerde oude containers). Leverancier ESE stelt ze voor deze proef gratis beschikbaar. We noemen het ‘de spaarbak’, omdat plastic verpakkingsafval en lege drankenkartons bij elkaar gespaard kunnen worden voor hergebruik. Aan de binnenkant van de afvalbak bevindt zich een sticker waarop staat aangegeven welk afval erin mag.

Duurzame samenleving
De gemeente Terneuzen wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Zodat ook generaties na ons een mooie plek hebben om te wonen en te werken. De berg restafval is te groot. Door de gemeenteraad is de ambitie vastgesteld dat we in 2020 nog maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar produceren. Nu is dat nog 244 kg per inwoner per jaar.

Goed voor de portemonnee
Ons huishoudelijk afval is voor het grootste gedeelte herbruikbaar. Helaas belandt veel herbruikbaar afval nog in de restafvalcontainer. Met als gevolg dat het de verbrandingsoven in gaat en nuttige grondstoffen in rook op gaan. Het verbranden van deze materialen kost veel geld. Terwijl het scheiden en anders verwerken juist geld oplevert en het milieu spaart. Door deze manier van inzamelen zorgen we ervoor dat de afvalstoffenheffing laag blijft. En dat is goed voor de portemonnee!

Beter voor het milieu
Hoe meer plastic verpakkingsafval we gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen gebruiken om er nieuwe producten en verpakkingen van te maken. Zo hoeven we minder plastic te verbranden en komt er minder in de natuur terecht.

Nieuwe producten
Gerecycled plastic komt terug in bijvoorbeeld saus- en frisdrankflessen, kratten, tennisballen en speelgoed. Als we plastic recyclen, hoeven we geen nieuw plastic te maken. Daardoor hebben we minder fossiele grondstoffen nodig zoals olie en besparen we op energie en de uitstoot van CO2.

Doet u mee?
Ook uw steentje bijdragen aan een duurzame samenleving? Start dan vandaag nog met het op de juiste manier scheiden van uw afval. Bekijk de afvalkaart van de gemeente Terneuzen. Daarop ziet u welk afval in welke afvalbak thuishoort.
Het grootste deel van ons afval is herbruikbaar. Laten we er dus samen wat van maken!

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bekijk de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met ons op via gemeente@terneuzen.nl of via tel. 14 0115.

dit is een link naar de afvalkaart (pdf)              veelgestelde vragen