Plastic verpakkingsafval en drankenkartons

U mag plastic verpakkingsafval apart verzamelen en deponeren in de verzamelcontainer voor plastic verpakkingsafval. Lege pakken van sap, water, zuivel, soep en saus mag u samen met uw plastic verpakkingsafval weggooien. Graag zo compact mogelijk opgevouwen en met de dop erop.

Wat mag er in de plastic verzamelcontainer?

  • Kartonnen pakken voor vruchtesappen, water en wijn;
  • Kartonnen pakken voor melk, vla en yoghurt;
  • Kartonnen pakken voor soep en pastasaus;
  • Alle plastic verpakkingen zoals; plastic tasjes, zakjes, bakjes, bekers, blisterverpakkingen, deksels, flacons, (knijp)flessen, kuipjes, potjes en tubes.

Waarom aparte inzameling van plastic verpakkingsafval?

De gemeente is verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van het verpakkingsdeel van de huishoudelijk deelstromen papier en karton, glas, metaal en kunststof ten behoeve van de recycling. De wettelijke plicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (waaronder verpakkingen) berust op artikel 10.21 van de Wet Milieubeheer. Sinds 1 januari 2010 is de gemeente verplicht om plastic afval gescheiden aan te leveren.

Het doel is de hoeveelheid plastic in de verbrandingsovens en daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te verminderen. Dit gebeurt door het ingezamelde plastic niet meer te verbranden, maar te verwerken zodat het gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Door hergebruik ontstaat er weer nieuwe grondstof voor de productie van verpakkingen, maar ook bijvoorbeeld voor fleecekleding, speelgoed en tennisballen. Verder krijgt de gemeente voor de inzameling van plastic verpakkingsafval een vergoeding en worden stortkosten uitgespaard. Hierdoor blijft uw gemeentelijke afvalstoffenheffing laag.

Waar kunt u met uw plastic verpakkingsafval naar toe?

U kunt het plastic verpakkingsafval thuis bewaren in bijv. een vuilniszak. Dit kunt u vervolgens in één van de geplaatste containers deponeren. De containers staan verspreid over de gemeente, de locaties kunt u raadplegen in het overzicht plasticafvalcontainers

Kijk voor meer informatie over het scheiden van plastic afval op www.plasticheroes.nl