Textielinzameling

In opdracht van de gemeente Terneuzen zamelt Dethon meerdere keren per jaar textiel in. De ophaling wordt niet periodiek ingepland.  De bewoners van de straten die aan de beurt zijn ontvangen een week op voorhand  een flyer met informatie in de brievenbus.

Het afgedankt textiel moet aangeboden worden in een goed afgesloten plastic zak.  Plaats deze zak  vóór 9.00 uur op de verzamelplek waar u ook de grijze/groene container plaatst.

Onder "textiel' wordt verstaan: kleding, linnen goed, handdoeken, gordijnen en schoenen (knoop deze per paar aan elkaar). Tapijt en vloerbekleidng zijn geen textiel.

De kleding die opgehaald wordt gaat naar Reshare. Dat is de textielinzamelaar van het Leger des Heils. Bij Reshare wordt de kleding gesorteerd, deels voor de verkoop en deels  voor vodden. Het textiel hoeft daarom niet schoon of in goede staat te zijn. Ook gescheurd en versleten textiel mag u aanbieden.