Bouwen en verbouwen

 

 

 

 

 

 

 

(Ver)bouwplannen?

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. In totaal 26 losse vergunningen worden nu als één behandeld. Wilt u bijvoorbeeld een garage bouwen, een inrit naar uw garage aanvragen en een boom die in de weg staat, kappen? Dan vraagt u geen bouw-, inrit- en kapvergunning aan, maar één omgevingsvergunning. Meer informatie over de omgevingsvergunning kunt u vinden op de website van de rijksoverheid en op onze eigen website.

De vergunningcheck en het aanvragen van een omgevingsvergunning doet u digitaal via omgevingsloket.nl of aan de publieksbalies in Axel of Terneuzen. De bestemmingsplannen kunt u bekijken op ruimtelijkeplannen.nl of op onze eigen website. Kijk ook eens op onze pagina over slopen.

 

Bouwverordening en legesverordening

Alle gemeentelijke regelingen en verordeningen kunt u vinden op de centrale website overheid.nl. U kunt deze site doorzoeken met de zoekmachine gemeentelijke verordeningen. Hier vindt u dan ook altijd de meest actuele bouwverordening en legesverordening.

 

Bouwkavel kopen?

Door de gemeente worden vrij te bebouwen kavels aangeboden. Dit betekent dat de koper vrij is in de keuze van de architect en de aannemer van de te bouwen woning. Meer informatie vindt u op de pagina Te koop / Te huur.

 

Monumenten

In de gemeente Terneuzen bevinden zich diverse gemeentelijke- en rijksmonumenten. Lees meer op de pagina Monumenten.

 

Handhavingsbeleid voor de fysieke leefomgeving

Voor bouwregelgeving, ruimtelijke ordening, maar ook voor overtredingen van de Drank- en Horecatwet, heeft de gemeente Terneuzen in het Integraal Handhavingsbeleid Zeeuws Vlaanderen 2017 – 2020 vastgelegd op welke manier en op welk niveau toezicht en handhaving wordt uitgevoerd. Daarbij is in het beleid aangegeven welke sancties kunnen worden toegepast.