Brandveilig gebruik van een gebouw

Wanneer moet u een melding doen?

Maakt u gebruik maakt van een gebouw met meer dan 50 personen? Dan moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Dit is op grond van het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen'.

Ga hiervoor naar www.omgevingsloket.nl. Doe uw melding minimaal 12 werkweken van te voren.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

Wordt het het bouwwerk gebruikt als nachtverblijf? Of als dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar? Of als dagverblijf voor 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig.

Ga hiervoor naar www.omgevingsloket.nl. Doe uw aanvraag minimaal 12 werkweken van te voren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

Controlepunten

De brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) controleert of een gebouw brandveilig is. Waar gaat het dan onder andere om?

  • Voldoende en duidelijk zichtbare vluchtroutes naar de openbare weg
  • Vrije vluchtroutes: deuren/openingen goed bereikbaar, niet op slot, vrij van obstakels, duidelijk aangegeven
  • Voldoende brandveiligheidsvoorzieningen: brandblussers, brandmelders, noodverlichting
  • Brandveilige feestversiering, stands, kramen, podia en dergelijke
  • Duidelijke veiligheidsinstructies, ontruimings- en vluchtplan
  • Opstelling inventaris, draairichting nooddeuren, maximaal aantal personen per ruimte, brand- en rookwerende scheidingen

Wilt u een beter idee krijgen van de punten waar aan voldaan moet worden? Dan kunt u ter indicatie gebruik maken van de regelhulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Let op: deze vragenlijst is zeer uitgebreid en invullen duurt ongeveer 30 minuten.