Brandveilig gebruik van bouwwerk

Om een bouwwerk met meerdere personen te kunnen gebruiken moet deze wel brandveilig zijn.
U moet hiervoor een goedgekeurde actuele melding of vergunning voor brandveilig gebruik kunnen overleggen.

Wanneer moet u een melding doen?

U heeft een goedgekeurde melding 'bouwwerk brandveilig gebruiken' nodig bij:

 • gebruik van een bouwwerk met meer dan 50 personen
 • gebruik van een tijdelijk bouwsel (tent, tribune) met meer dan 150 personen
 • kamergewijze verhuur van een woning of ander bouwwerk (door 5 of meer afzonderlijke bewoners)

Let op: valt een tijdelijk bouwsel binnen een evenementenvergunning dan is er geen aparte melding nodig.

Wanneer heeft u een vergunning nodig?

U heeft een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig bij gebruik van een bouwwerk als:

 • nachtverblijf voor meer dan 10 personen
 • dagverblijf voor meer dan 10 kinderen onder de 12 jaar
 • dagverblijf voor meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen

U kunt een vergunning aanvragen of melding doen via het Omgevingsloket. Een melding is gratis.
Verandert er iets aan de inrichting of situatie, dan moet u altijd een nieuwe melding doen of nieuwe vergunning aanvragen.

Controlepunten

De brandweer (Veiligheidsregio Zeeland) controleert of een gebouw brandveilig is. Waar gaat het dan om:

 • Voldoende en duidelijk zichtbare vluchtroutes naar de openbare weg
 • Vrije vluchtroutes: deuren/openingen goed bereikbaar, niet op slot, vrij van obstakels, duidelijk aangegeven
 • Voldoende brandveiligheidsvoorzieningen: brandblussers, brandmelders, noodverlichting
 • Brandveilige feestversiering, stands, kramen, podia en dergelijke
 • Duidelijke veiligheidsinstructies, ontruimings- en vluchtplan
 • Opstelling inventaris, draairichting nooddeuren, maximaal aantal personen per ruimte, brand- en rookwerende scheidingen

Wilt u een beter idee krijgen van de punten waar aan voldaan moet worden? Dan kunt u ter indicatie gebruik maken van de regelhulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.