Exploitatieovereenkomst

Wanneer u een bouwplan wilt realiseren (zoals de bouw van een woning of appartement of een bedrijfsuitbreiding) kan dit aanleiding zijn voor de gemeente om kostenverhaal toe te passen. Dit speelt bijvoorbeeld als het bouwplan niet past binnen het bestemmings­plan en wijziging van het bestemmingsplan nodig is. De gemeente zal in deze situatie de (procedure­)kosten voor wijziging van het bestemmingsplan aan u doorrekenen.

Op basis van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om deze kosten in re­kening te brengen. Uitgangspunt is dat de gemeente hiervoor met u een (exploitatie)over­eenkomst aangaat. In deze overeenkomst worden de onderlinge afspraken vastgelegd over onder andere de aard en omvang van het bouwplan, de te treffen (openbare) voorzieningen en de omvang van de kosten die de gemeente bij u in rekening zal brengen.

Indien er geen overeenkomst tot stand komt kan de gemeente de kosten uiteindelijk ook bij in rekening brengen bij het verlenen van een omgevingsvergunning.