Toetsen aan bodemkwaliteitskaart

Voor het toepassen van grond en baggerspecie gelden de nodige regels. Deze staan in het Besluit bodemkwaliteit.

Bij particulieren gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van een oprit of bij het ophogen van een tuin. Voor overheden of bedrijven gaat het bijvoorbeeld om ophogingen van terreinen, wegen of dijken. U moet dan voldoen aan de regels van het besluit.

De gemeente heeft beleid opgesteld en uitgewerkt in de Nota bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaart. Hierin beschrijft de gemeente hoe om te gaan met grondverzet. Door gebruik te maken van de bodemkwaliteitskaart is in veel gevallen een bodemonderzoek niet meer nodig. De gemeente kan voor u toetsen of u gebruik kunt maken van de bodemkwaliteitskaart. Kunt u geen gebruik maken van de bodemkwaliteitskaart dan is een partijkeuring (bodemonderzoek) nodig.

Geen meldingsplicht

In de volgende gevallen geldt geen meldingsplicht:

  • Het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel.
  • Het toepassen van grond en baggerspecie door particulieren (Let op: Schakelt u als particulier een bedrijf in, bijvoorbeeld een aannemer, dan geldt deze vrijstelling niet)
  • Het toepassen van grond of baggerspecie binnen één vestigingslocatie van een landbouwbedrijf. Voorwaarde: de grond of baggerspecie is afkomstig van dezelfde locatie.
  • Het toepassen van minder dan 50 m3 schone grond en baggerspecie.

Aanvraag

Met bovenstaand formulier kunt u een verzoek doen voor toetsing aan de historische bodemkwaliteitskaart.

Daarna moet u een melding doen bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Hier voegt u de historische toets of partijkeuring bij.

U moet dit minimaal 5 werkdagen voor de toepassing doen. De RUD Zeeland beoordeelt de meldingen en handhaaft het Besluit bodemkwaliteit.

Meer informatie

Nota bodembeheer voor de landbodem van Zeeuwsch-Vlaanderen
Bodemkwaliteitskaart Gemeente Terneuzen
Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie