Leningen en subsidies

Slopen, bouwen, verbouwen van uw particuliere woning, verbeteren van de woonomgeving en woonkwaliteit, energiebesparing; hieronder staan de (subsidie)regelingen op een rijtje. Deze kunnen ook interessant zijn voor bedrijven in een woongebied en initiatieven rond leegstaande kantoorpanden.

 

 

Nationale Energiebespaarlening voor particulieren en VvE's


Door uw woning te verbeteren met energiebesparende maatregelen bespaart u energie, krijgt u een lagere energierekening, heeft u zowel in de winter als in de zomer meer wooncomfort en spaart u het milieu. Bovendien zorgen energiebesparende maatregelen voor waardebehoud van uw woning doordat ze een beter energielabel opleveren. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis!

Ook Vereningen van Eigenaren (VvE's) kunnen gebruik maken van de energiebespaarlening.

De lening mag gebruikt worden voor  spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, (bodemisolatie in combinatie met) vloerisolatie, energiezuinig glas, een Hr-ketel, isolerende gevelpanelen en deuren, een warmtepomp, een zonneboiler, een installatie voor warmteterugwinning, een gelijkstroompomp en –ventilator, vraaggestuurde ventilatie, een HRe-ketel(micro-wkk), warmtekrachtkoppeling, biomassaketel, energiemonitor, zonnepanelen en het verwijderen van asbest. Voor zonnepanelen mag maximaal 75% van de lening gebruikt worden. De andere 25% moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen.

U moet zowel eigenaar als hoofdbewoner van de woning zijn. De Energiebespaarlening mag niet worden gebruikt voor huur- of vakantiewoningen en niet door doe-het-zelvers.

De Energiebespaarlening is een jaarannuïteitenlening met een vaste rente tijdens de looptijd.

 

U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen. SVn toetst vooraf wel of u voldoende kredietwaardig bent. SVn stort het geleende bedrag niet rechtstreeks op uw bankrekening, maar in een bouwkrediet. De energiebesparende maatregelen moeten worden uitgevoerd door een aannemer of installateur. SVn betaalt uit het bouwkrediet uw facturen rechtstreeks aan de aannemer of installateur. De werkzaamheden mogen nog niet zijn begonnen, dus u mag de lening niet achteraf aanvragen.

 

 

Een indruk van de mogelijkheden bij uw woning kunt u krijgen via de rekentool. Meer informatie kunt u vinden op de websitehttp://www.energiebespaarlening.nl/. Op deze website kunt u de lening online aanvragen. U kunt ook bellen met SVn via tel. 088 253 96 00 of e-mailen.
 

Duurzame particuliere woningverbetering, deel 2


NIEUW GELD AAN BUDGET DPW-2 REGELING TOEGEVOEGD
Heeft u een eigen woning van vóór 1970 met een WOZ-waarde van maximaal € 140.000,- en bewoont u de woning ook daadwerkelijk zelf? Dan kunt u een ‘Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering’ krijgen om uw woning op te knappen. Na de succesvolle eerste en tweede stimuleringsregeling heeft de gemeenteraad wederom extra geld beschikbaar gesteld. Daarmee kan het succes van de DPW – 2 regeling worden voortgezet. Er is weer voldoende geld beschikbaar om te kunnen inzetten voor het treffen van maatregelen aangaande de hieronder genoemde beleidsdoelen. Maak er gebruik van!

De gemeente kent een Stimuleringslening toe, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de volgende beleidsdoelen:
 

  • het energiezuiniger maken van woningen
  • het verduurzamen en (bouw)technisch verbeteren van woningen
  • het bevorderen van de geschiktheid van woningen voor de huisvesting van ouderen (levensloopbestendig maken).

U kunt minimaal € 5.000,- en maximaal € 25.000,- lenen tegen een vast rentepercentage van 1,9 % voor maximaal 20 jaar. De hoogte van de lening hangt af van het verbouwingsplan voor uw woning. De gemeente beoordeelt uw aanvraag, onder meer op bouwkundige aspecten. Na goedkeuring verstrekt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten de lening.
 

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op de website van de gemeente. Komt u er niet uit of heeft u vragen? Neem dan contact op met de heer W. van Dalen, via 14 0115.