Gemeentelijk monument, subsidie instandhouding

Voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten hebben wij een subsidieregeling in het leven geroepen.

Houdt u er rekening mee dat u als eigenaar van een monument niet zonder meer alle veranderingen aan uw eigendom kunt doorvoeren. Ook bent u verplicht onderhoudswerkzaamheden te verrichten indien dit voor het behoud van het monument nodig is.

De overheid stelt criteria aan het onderhoud en de renovatie, zodat de kenmerken van een monument bewaard blijven.

Daar tegenover staat dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 ook particulieren vrijstelling kunnen krijgen van de 6% overdrachtsbelasting bij de aankoop van een erkend rijksmonument.
 

Gemeentelijk momument subsidie aanvragen >

 

Vereiste documenten

De subsidie kunt u aanvragen via de knop 'Gemeentelijk monument susidie aanvragen'. De volgende documenten moeten toegevoegd worden als bijlage bij de aanvraag:

  • gespecificeerde begroting van de kosten;
  • het bestek;
  • werkomschrijving bestaande uit een omschrijving en een tekening van de te verrichten activiteiten, inclusief situatieschets, plattegronden en gevelaanzichten;
  • gegevens over het doel waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
  • aanduiding van de periode waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd;
  • bewijs van eigendom (bijvoorbeeld kopie koopakte of een uittreksel uit het kadaster).