Vergunning intrekken

Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend.
Druk op de knop 'Omgevingsvergunning intrekken' voor het formulier.

Omgevingsvergunning intrekken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.