Vergunning intrekken

Indien de bouw niet meer doorgaat, kunt u een verzoek doen om de omgevingsvergunning in te trekken. Dit kan alleen als de omgevingsvergunning op uw naam staat en de gemeente Terneuzen de vergunning heeft verleend.
 

Omgevingsvergunning intrekken >

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.