Rioolaansluiting

De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de huisaansluiting op eigen erf. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en de technische staat van de huisaansluiting vanaf de erfafscheiding tot op het hoofdriool. Ook zijn wij verantwoordelijk voor het maken van de verbinding tussen de huisaansluiting en het hoofdriool. De kosten voor het aansluiten brengen wij bij u in rekening. Zie hiervoor het onderdeel kosten op deze pagina.

De rioolaansluiting van uw woning of bedrijf moet voldoen aan een aantal regels. U kunt hierbij denken aan het Bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Wij bepalen onder andere de doorsnede, de plaats en de diepte van de rioolaansluiting.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een nieuwe of extra rioolaansluiting aanvragen via het 'Formulier rioolaansluiting'. Na het invullen ondertekent u dit formulier digitaal. Als u dit formulier voor een organisatie invult, gebruikt u hiervoor eHerkenning. Vult u het voor uzelf in, dan gebruikt u DigiD. Daarna kunt u het formulier versturen.
 

Rioolaansluiting aanvragen

 

Kosten

De vermelde tarieven zijn BTW-vrij. Standaard gemengd riool (hemelwater en vuilwater bij elkaar):

  • Rioolaansluiting Ø 125 mm - € 430,-
  • Rioolaansluiting Ø 160 mm - € 467,-
  • Rioolaansluiting Ø 200 mm - € 830,-

Standaard gescheiden riool (hemelwater en vuilwater apart):

  • Rioolaansluiting Ø 125 mm - € 545,-
  • Rioolaansluiting Ø 160 mm - € 585,-
  • Rioolaansluiting Ø 200 mm - € 945,-

Standaard in bovenstaande betekent een aansluiting met een maximale lengte van zes meter tussen de erfscheiding en het hoofdriool. Als deze afstand langer is dan zes meter brengen wij de werkelijk gemaakte kosten bij u in rekening.
De keuze voor een "gemengde” of “gescheiden" rioolaansluiting is afhankelijk van de aanwezige hoofdriolering.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Riolering in het buitengebied

Gaat het om een woning/bouwwerk in het buitengebied? Op deze pagina leest u er meer over.