Rioolaansluiting

Direct regelen

De eigenaar van een woning of bouwwerk is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de huisaansluiting op eigen erf. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en de technische staat van de huisaansluiting vanaf de erfafscheiding tot op het hoofdriool en voor het maken van de verbinding.

Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. De gemeente bepaalt onder andere de diameter, de plaats en de diepte van de rioolaansluiting.

Er zijn gecombineerde en gescheiden rioolaansluitingen. Bij een gecombineerde aansluiting volstaat een enkele aansluiting. In geval van een gescheiden stelsel is een dubbele aansluiting nodig, een voor vuilwater en een voor hemelwater. Sommige delen van de gemeente zijn (nog) niet aangesloten op riolering.

Dit geldt voor zowel bedrijven als voor particulieren.

KOSTEN

De vermelde tarieven zijn BTW-vrij. Standaard gemengd riool (hemelwater en vuilwater bij elkaar):

  • Rioolaansluiting Ø 125 mm - € 430,-
  • Rioolaansluiting Ø 160 mm - € 467,-
  • Rioolaansluiting Ø 200 mm - € 830,-

Standaard gescheiden riool (hemelwater en vuilwater apart):

  • Rioolaansluiting Ø 125 mm - € 545,-
  • Rioolaansluiting Ø 160 mm - € 585,-
  • Rioolaansluiting Ø 200 mm - € 945,-

De term standaard betekent een standaardaansluiting met een lengte van niet meer dan 6 meter tussen erfscheiding en hoofdriool. Indien deze afstand langer is dan 6 meter worden de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. Een "gemengde of gescheiden" rioolaansluiting is afhankelijk van de aanwezige hoofdriolering. Meer informatie hierover 140115 of 0115 - 455 000.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen een nieuwe of extra rioolaansluiting aanvragen via het formulier rioolaansluiting.