Rioolverstopping

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel op gemeentegrond. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen terrein. Op de afbeelding hieronder is dit schematisch weergegeven. Als de verstopping op uw eigen terrein zit dan bent u (of de verhuurder van de woning) zelf verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.
Als de verstopping in gemeentegrond zit, dan is de gemeente verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping. Dit gebeurt kosteloos, tenzij de verstopping aantoonbaar veroorzaakt is door verkeerd gebruik of als het ontstoppingsstuk defect is.

Een kleine verstopping kunt u vaak verhelpen door uw afvoerputje(s) in de woning te ontstoppen of de zwanenhals (sifon) schoon te maken.
Als dat niet helpt, dient u uw ontstoppingsstuk op de erfscheiding van uw perceel op te (laten) graven en te controleren (zie afbeelding). Deze kosten zijn altijd voor uw eigen rekening.

Hoe te handelen bij een verstopping?

 • Als het ontstoppingsstuk ‘droog’ staat, dan zit de verstopping in de riolering op uw terrein. Dit dient u (of de verhuurder van de woning) dan ook zelf op te lossen.
  Als u hiervoor een ontstoppingsbedrijf inschakelt, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.
 • Als het ontstoppingsstuk vol staat met water, dat zit de verstopping in het riool in gemeentegrond. Is dit het geval, neem dan altijd contact op met de gemeente via tel. 14 0115. Buiten kantooruren belt u voor urgente zaken naar tel. 088-205 2066. De verstopping wordt door de gemeente zo snel mogelijk kosteloos verholpen.
  Maar als er aantoonbaar sprake is van verkeerd gebruik of als uw ontstoppingsstuk defect is, zijn de kosten voor uw rekening.

Let op!

Als u zonder overleg met de gemeente zelf een ontstoppingsbedrijf inschakelt voor het verhelpen van een verstopping in het riool in gemeentegrond, dan zijn de kosten voor eigen rekening. Bovendien hebben derden geen toestemming om te werken in gemeentegrond.

Producten en stoffen die niet in het riool thuishoren

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de inhoud (lozing) van de huisaansluiting op het gemeentelijke hoofdriool. Producten en stoffen die niet thuishoren in de riolering zijn:

 • Vaste stoffen zoals:
  Luiers en plakstrips daarvan, schoonmaakdoekjes op textiele basis, maandverband, inlegkruisjes, tampons, overig textiel, watten(producten), groente- en tuinafval, koffie- en etensresten, pleisters, verbandmiddelen, kattenbakkorrels, plastic en dergelijke.
 • Olie(producten) en chemische stoffen zoals:
  resten motor- en kruipolie, petroleum, peut, terpentine, thinner, ammoniak, chloor, vlekkenwater, beton, lijm en verfresten (ook op waterbasis), bestrijdingsmiddelen, medicijnen, fotochemicaliën, zinkhoudend afval, frituurvet, slaolie, braadvet, en dergelijke.

Lozing van dergelijke producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte zoals ratten aantrekken. Daarom reden te meer om deze stoffen in de daarvoor bestemde afvalcontainer te deponeren en olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat.

Gevolgen lozing

Lozing van dergelijke producten kan leiden tot verstoppingen in de particuliere huisaansluiting, maar ook in de gemeentelijke hoofdriolering. Ook kan het lozen leiden tot forse stankoverlast, vervuiling van het milieu en verstoring van biologie. Daarnaast kunnen etensresten ook ongedierte, zoals ratten aantrekken. Genoeg redenen om voor deze stoffen de daarvoor bestemde afvalcontainer te  gebruiken en olie-/chemische stoffen in te leveren bij de regionale milieustraat.

Melding doen

Heeft u last van een verstopping? De gemeente is telefonisch bereikbaar via tel. 14 0115. Buiten kantoortijden kunt u voor dringende zaken bellen naar 088-205 2066. Voor minder dringende gevallen kunt u ook een MOR-melding doen. Als u twijfelt of de rioolverstopping zich op particulier terrein of op gemeentegrond bevindt, neem dan ook altijd contact op met de gemeente.

 

Figuur 1.

Veel gestelde vragen

 1. Waar vind ik het ontstoppingsstuk?
  Het ontstoppingsstuk hoort bij uw woning en bevindt zich meestal tussen de woning en de erfscheiding (zie figuur 1). Over het algemeen komt de rioolbuis ter hoogte van het toilet de woning uit en loopt via de kortste route naar de straat. Op de bouwtekening van uw woning treft u hoogstwaarschijnlijk nuttige informatie over de ligging van de riolering op uw perceel aan. Van een groot aantal woningen heeft de gemeente een schets van de locatie van de particuliere huisaansluiting. U kunt deze kosteloos opvragen door contact op te nemen met de gemeente (telefoonnr. 14 0115 of gebruik het contactformulier).

 2. Heb ik wel een ontstoppingsstuk op mijn perceel?
  In sommige gevallen is bij de aanleg van het riool op uw perceel door de bouwers geen ontstoppingsstuk aangebracht. In dit geval dient u bij een verstopping een opening te laten maken nabij de perceelgrens. Dit kan door een gat in de buis te (laten) boren. De verdere procedure is hetzelfde als omschreven bij “Hoe te handelen bij een verstopping
  Overigens kunt u er voor kiezen om alsnog een ontstoppingsstuk te plaatsen, zodat bij een volgende verstopping de oorzaak makkelijker is vast te stellen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

 3. Hoe zie ik een verstopping aankomen?
  Vaak zijn de eerste symptomen van een verstopping het borrelen van lucht in de afvoerleiding, geluid uit de afvoerleiding en het slecht weglopen van water.

 4. Hoe kan ik een verstopping voorkomen?
  Het voorkomen van verstoppingen begint bij een goed rioolgebruik. De belangrijkste oorzaken van verstoppingen zijn het doorspoelen van vaste stoffen en producten op olie- en chemische basis. Een nadere toelichting hierover treft u in “Producten en stoffen die niet thuishoren in het riool”.