Asbest verwijderen

Als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren heeft u altijd een sloopmelding of vergunning nodig.
U kunt een vergunning aanvragen of (gratis) sloopmelding doen via het Omgevingsloket.

Omgevingsloket

Let op: het verwijderen van asbest zonder vergunning of melding is altijd strafbaar (ook nadien).

Wanneer mag u als particulier zelf asbest verwijderen?

Een particulier mag de volgende asbesthoudende materialen als eigenaar zelf verwijderen met een sloopmelding:

  • tot 35m2 geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien;
  • tot 35m2 asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking.

U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden.

U mag de asbest alleen zelf verwijderen. U heeft hiervoor geen asbestinventarisatierapport nodig. De hoeveelheden gelden per kadastraal perceel. Wilt u meer verwijderen, dan moet u hiervoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Maak asbest voor verwijdering even vochtig zodat er minder stof vrijkomt. Het asbest dient u dubbel in te pakken met dik doorzichtig plastic. Verpakkingsmateriaal is bij de milieustraat verkrijgbaar. Met de acceptatie van de sloopmelding kunt u de asbest bij de milieustraat inleveren en staat geregistreerd dat u de asbest veilig heeft afgevoerd.

Asbest laten verwijderen

Alleen bedrijven die met een geldig certificaat vermeld staan op website van Stichting Certificatie Asbest mogen sloopwerkzaamheden met asbest uitvoeren of asbestinventarisaties maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.