Puinbreker

Voor het gebruik van een (mobiele) puinbreker dient u ten minste 15 werkdagen voor aanvang een schriftelijke melding te doen bij de gemeente. U kunt hiervoor bovenstaand eformulier 'Melding gebruik puinbreker' gebruiken. U dient dit formulier digitaal te ondertekenen met eHerkenning of DigiD.

Beschikt u niet over eHerkenning of DigiD, dan kunt u het 'Meldingsformulier mobiel breken bouw- en sloopafval' downloaden.
 

Melden

Degene die voornemens is om de puin te breken via een mobiele breker dient:

 • Minimaal 15 werkdagen voor aanvang dit schriftelijk te melden bij de Gemeente Terneuzen, team Vergunningen en Handhaving, door dit formulier met de gevraagde bijlagen te mailen naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl (let op: maximaal 10 MB per mail).
 • Minimaal 2 werkdagen voor aanvang van breekwerkzaamheden dient u de gemeente Terneuzen op de hoogte te stellen per mail naar omgevingsvergunning@terneuzen.nl

Belangrijke voorschriften uit het Besluit

 • Het is verboden puin te breken afkomstig van elders.
 • Puinbreken mag uitsluitend gebeuren in de directe nabijheid vanwaar het afval vrijkomt en ten hoogste voor een periode van 3 maanden.
 • Vorming van stof wordt voorkomen en daarvoor dient er een doelmatige sproei-installatie aanwezig te zijn.
 • Bouw- en sloopafval worden opgeslagen op een vlakke harde bodem.
 • Binnen vijf werkdagen na beëindiging van breekwerkzaamheden zijn alle sporen van het mobiel puinbreken en bijhorende opslagfaciliteiten verwijderd.
 • Op de locatie (of nabij de puinbreker) dient een logboek aanwezig te zijn.
 • Puinbreken mag alleen maar plaatsvinden tussen 07.00 en 19.00 uur en niet op zaterdagen, zondagen en feestdagen.
 • Geluid : Op de gevel van woning of ander geluidsgevoelige ruimte mag ten hoogste een geluidbelasting LA,rt veroorzaakt worden van:
  • 75 dB(A) indien maar maximaal 5 werkdagen breekwerkzaamheden
  • 70 dB(A) indien maar maximaal 15 werkdagen breekwerkzaamheden
  • 65 dB(A) indien meer dan 15 werkdagen breekwerkzaamheden
  • 60 dB(A) indien het een gevel betreft van een school, verpleeg- of ziekenhuis.

Inhoud logboek

In het logboek dient aanwezig te zijn:

 • 1. Gegevens omtrent de bronsterkte LWA van de puinbreker;
 • 2. Inspectie- en onderhoudsschema puinbreker
 • 3. Kalibratie weegeenheid puinbreker
 • 4. Afschrift van deze melding/tekening
 • 5. Andere certificaten en keuringen
 • 6. Registratie puinbreker (5 jaar bewaren)
  Geregistreerd per werkdag dient te worden:
  • a. Hoeveelheid sloop- en bouwafval die wordt bewerkt.
  • b. Hoeveelheid puingranulaat die wordt afgevoerd.
  • c. Hoeveelheid/aard van de ontstane afvalstoffen en de wijze waarop ze nuttig worden toegepast.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.