Uitgifte van grond

De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning of bedrijf willen bouwen. Afhankelijk van de vraag naar een kavel kan uitgifte op basis van bijvoorbeeld op inschrijving of loting worden overwogen.

Aan de uitgifte van bouwgrond worden voorwaarden gekoppeld, zoals bepalingen uit het bestemmingsplan en / of beeldkwaliteit. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.

 

 

OVERZICHT GRONDPRIJZEN PER 1 JANUARI 2019

(prijzen in euro’s per m² excl. belasting en overige kosten)

 

2019

 

WONINGBOUW

 

Kavelprijs sociale woningbouw

18.500,00*

Grondwaarde appartementen*

nader te bepalen

Kavelprijs woonwagenstandplaatsen ( 350 m²)

Kavelprijs woonwagenplaatsen (< 350 m²)

 

31.800,00*

90,00

Westdorpe

Vissersverkorting

 

 

80,00

Hoek

kavelprijs Windlust (kavelgrootte 775 m² ) *

Windlust

 

 

100.000,00*

140,00

Biervliet

Schoollaan

 

100,00

I.C. van der Lindestraat

120,00

Braakmanlaan

 

120,00

Sluiskil

Baljuwlaan

 

100,00

WONINGBOUW ALGEMEEN

 

  • Richtprijs kavel groter dan 750 m²

150,00

  • Grondprijs Terneuzen (richtprijs)

 

170,00

BIJZONDERE DOELEINDEN

  • Terneuzen
  • Overige kernen

 

 

85,00

70,00

OVERIGE GRONDEN

 

Groen- en reststroken (geen bouwgrond)

60,00

Groen- en reststroken (bebouwd)

125,00

Ingebruikgeving per jaar

 

  • perceel tot 10 m2

10,00

  • perceel tot 50 m²

50,00

  • perceel tot 75 m²

75,00

  • perceel tot 100 m² of groter

100,00

Verhuur van volkstuinen

0,25

Huurprijs gronden

6,50

Huurprijs jachtrecht (per ha)

 

10,00

*      voor deze onderdelen geldt geen prijs per m²!