Uitgifte van grond

De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning of bedrijf willen bouwen. Afhankelijk van de vraag naar een kavel kan uitgifte op basis van bijvoorbeeld op inschrijving of loting worden overwogen.

Aan de uitgifte van bouwgrond worden voorwaarden gekoppeld, zoals bepalingen uit het bestemmingsplan en / of beeldkwaliteit. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.

Overzicht grondprijzen per 1 januari 2020

(prijzen per m2 exclusief belastingen en overige kosten)

WONINGBOUW

 

Kavelprijs woonwagenstandplaatsen ( 350 m²)

Prijs woonwagenplaatsen (< 350 m²)

31.800,00

90,00

Westdorpe Vissersverkorting 80,00
Hoek Kavelprijs Windlust (775 m² ) 100.000,00
Sluiskil Baljuwlaan 80,00
Biervliet I.C. van der Lindestraat 120,00

 

WONINGBOUW ALGEMEEN  
Richtprijs bij kavel groter dan 750 m² 150,00

Grondprijs  kern Terneuzen (richtprijs)

170,00

 

BIJZONDERE DOELEINDEN  
Terneuzen 85,00
Overige kernen 70,00

 

OVERIGE GRONDEN  
Groen- en reststroken (geen bouwgrond) 60,00
Groen- en reststroken (bebouwd)  
Kern Terneuzen 125,00
Overige kernen 100,00
Ingebruikgeving per jaar:  
  • perceel tot 10 m2
  • perceel tot 50 m²
  • perceel tot 75 m²
  • perceel tot 100 m² of groter

10,00
50,00
75,00
100,00

Verhuur van volkstuinen 0,25
Huurprijs gronden 6,50
Huurprijs jachtrecht (per ha) 10,00

 

Bedrijventerrein Terneuzen-Zuid op aanvraag
Bedrijventerrein Handelspoort–Zuid op aanvraag
De optievergoeding bedrijventerreinen (% van de koopsom) 2%