Uitrit bij woning of bedrijf

Wilt u een uitrit (of inrit) bij uw woning of uw bedrijf? U moet dan een omgevingsvergunning aanvragen. In sommige gevallen is het nodig dat de stoep wordt verlaagd. Het kan ook zijn dat er een lantaarnpaal moet worden verplaatst of dat er een boom moet worden gekapt.

Dit product geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Kosten

Aan de omgevingsvergunning en aan het uitvoeren van de noodzakelijke werken zijn leges verbonden.
Voor de legestarieven verwijzen wij naar de tarieventabel van de legesverordening. U vindt deze verordening op onze webpagina Gemeentelijke verordeningen.

De totale uitvoeringskosten variëren per aanvraag.
Wilt u een kostenopgave voor uw situatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Bijzonderheden

Informatie van artikel 2.12 " Maken , veranderen van een uitweg" uit het APV van de gemeente Terneuzen:

1.Het is verboden zonder vergunning van het college een uitweg te maken naar de weg of verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.

2. De vergunning kan worden geweigerd indien:

  • daardoor het verkeer op de weg in gevaar wordt gebracht;
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast; of
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten, en de aanleg van deze tweede uitweg ten koste gaat van een openbare parkeerplaats of openbaar groen

Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur of het Provinciaal wegenreglement.

Aanvragen

Een vergunning kan u digitaal aanvragen via het omgevingsloket.