Uitweg bij woning of bedrijf

Wilt u een uitweg of inrit bij uw woning of uw bedrijf? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.
Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage of tuin.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

  • een inrit te maken vanaf de weg
  • de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
  • een bestaande inrit te veranderen

In sommige gevallen is het nodig dat de stoep wordt verlaagd. Het kan ook zijn dat er een lantaarnpaal moet worden verplaatst of dat er een boom moet worden gekapt. U mag de uitweg of inrit niet zelf aanleggen. De gemeente voert de werkzaamheden (op uw kosten) voor u uit.
Let op: loopt de gewenste uitweg of inrit over water neem dan eerst contact op met het waterschap.

Dit product geldt voor zowel bedrijven als particulieren.

Kosten

In 2018 betaalt u voor het behandelen van een aanvraag van deze vergunning € 226,-.

De totale uitvoeringskosten variëren per aanvraag.
Wilt u een kostenopgave voor uw situatie? Neem dan contact met ons op via het contactformulier onder 'Online regelen'. Voeg een duidelijk situatieschets bij en duidelijke foto's van de situatie.

Beoordelingscriteria

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt (op grond van artikel 2.12 van de APV) door de gemeente beoordeeld op de volgende punten:

  • het verkeer op de weg mag niet in gevaar worden gebracht;
  • de uitweg mag niet zonder noodzaak ten koste gaan van een openbare parkeerplaats;
  • het openbaar groen mag niet op onaanvaardbare wijze worden aangetast;
  • is er sprake van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten en gaat de aanleg van deze tweede uitweg ten koste van een openbare parkeerplaats of openbaar groen;
  • er mag geen strijd zijn of ontstaan met het geldende bestemmingsplan.

Aanvraag

Een vergunning kan u digitaal aanvragen via het omgevingsloket.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.