Voorwerpen op of aan de weg plaatsen

Container, kraan, steiger of bouwhekken

Wilt u tijdelijk een voorwerp op of aan de weg plaatsen? Bijvoorbeeld een container, kraan, steiger of bouwhekken. Of wilt u artikelen voor de verkoop op straat voor uw winkel uitstallen? Dan dient u dit bij de gemeente te melden middels het formulier bij direct regelen.

Een toezichthouder zal ter plaatse controleren of de plaatsing aan de regels voldoet. Indien gewenst kan in overleg met de toezichthouder een juiste plaats aangewezen worden. Doe uw melding daarom tijdig van te voren.

Voorwaarden

  • Het voorwerp mag geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan.
  • Het voorwerp mag maximaal 3 maanden staan.
  • Er dient een minimale vrije doorgang van tenminste 1.20 meter te worden gelaten op voetpaden en van tenminste 3.50 meter op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer. Daarbij dienen alle gebouwen in de omgeving goed bereikbaar te blijven voor voertuigen van hulpdiensten zoals bijvoorbeeld een ladderwagen van de brandweer.
  • Straatpotten en controleputten moeten altijd bereikbaar blijven.
  • Het voorwerp dient voorzien te zijn van markeringen van reflecterend materiaal
  • Het voorwerp dient in het donker te zijn voorzien van verlichting aan de voor- en achterzijde zodat deze in het donker goed zichtbaar is.
  • Er mogen geen materialen naast een container, kraan, steiger of bouwhekken liggen.
  • Bij plaatsing op een parkeerplaats dienen zo min mogelijk parkeerplaatsen te worden ingenomen.
  • Bij plaatsing op een betaalde parkeerplaats wordt een bedrag van € 5,00 per dag in rekening gebracht. In geval de container 2 parkeervakken in beslag neemt wordt € 10,00 per dag in rekening gebracht.

Terras

Voor het plaatsen van een terras op of aan de straat (weg en stoep) is een terrasvergunning nodig.

Luifel, zonnescherm of windscherm

Voor het permanent plaatsen van voorwerpen op, aan, boven of in de weg heeft u een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld een luifel, zonnescherm of windscherm. Afhankelijk van het te plaatsen of bouwen voorwerp heeft u daarnaast mogelijk ook een omgevingsvergunning nodig. Informeer daarom vooraf naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.