Uitgifte van grond

De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning of bedrijf willen bouwen. Afhankelijk van de vraag naar een kavel, kan uitgifte op basis van bijvoorbeeld op inschrijving of loting worden overwogen.
Aan de uitgifte van bouwgrond worden voorwaarden gekoppeld, zoals bepalingen uit het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteit. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.

Overzicht grondprijzen per 1 januari 2022

 

Koop (prijzen in euro's per vierkante meter en exclusief belasting en overige kosten)

 

Woningbouw

 
Kavelprijs woonwagenstandplaatsen (≥ 350 m²) € 35.000,00
Prijs woonwagenplaatsen (< 350 m²) € 100,00
Westdorpe Visserverkorting € 80,00
Sluiskil Baljuwlaan € 80,00
   

Woningbouw algemeen

 
Richtprijs bij kavel groter dan 750 m² € 165,00
Grondprijs kern Terneuzen (richtprijs) € 185,00
   

Bijzondere doeleinden

 
Terneuzen € 90,00
Overige kernen € 75,00
   

Overige gronden

Groen- en reststroken (geen bouwgrond) € 65,00
   
Groen- en reststroken (bebouwd)   
Kern Terneuzen € 140,00
Overige kernen € 110,00
   
Bedrijventerrein Terneuzen-Zuid Op aanvraag
Bedrijventerrein Handelspoort-Zuid Op aanvraag
Optievergoeding bedrijventerreinen (% van de koopsom) 2,0%
   

Ingebruikgeving (prijzen per jaar)

 

Ingebruikgeving per jaar

 
  • perceel tot 10 m2
€ 11,00
  • perceel tot 50 m2
€ 55,00
  • perceel tot 75 m2
€ 80,00
  • perceel tot 100 m2 of groter
€ 110,00
Verhuur van volkstuinen € 0,30
Huurprijs gronden € 7,00
Huurprijs jachtrecht (per ha) € 11,00