Uitgifte van grond

De gemeente kan bouwgrond uitgeven aan gegadigden die een woning of bedrijf willen bouwen. Afhankelijk van de vraag naar een kavel, kan uitgifte op basis van bijvoorbeeld op inschrijving of loting worden overwogen.
Aan de uitgifte van bouwgrond worden voorwaarden gekoppeld, zoals bepalingen uit het bestemmingsplan en/of beeldkwaliteit. Het betreft een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en koper, waarbij geen specifieke vormvereisten gelden.

Overzicht grondprijzen per 1 januari 2021
 

 

Koop (prijzen exclusief belasting en overige kosten)

 

Woningbouw

 
Kavelprijs woonwagenstandplaatsen (≥ 350 m²) € 31.800,00
Prijs woonwagenplaatsen (< 350 m²) (per m2) € 90,00
Westdorpe Visserverkorting (per m2) € 80,00
Hoek Kavelprijs Windlust (775 m² ) € 100.000,00
Sluiskil Baljuwlaan (per m2) € 80,00
Biervliet I.C. van der Lindestraat (per m2) € 120,00
   

Woningbouw algemeen

 
Richtprijs bij kavel groter dan 750 m² (per m2) € 150,00
Grondprijs kern Terneuzen (richtprijs per m2) € 170,00
   

Bijzondere doeleinden

 
Terneuzen (per m2) € 85,00
Overige kernen (per m2) € 70,00
   

Overige gronden

Groen- en reststroken (geen bouwgrond) (per m2) € 60,00
Groen- en reststroken bebouwd: kern Terneuzen (per m2) € 125,00
Groen- en reststroken bebouwd: overige kernen (per m2) € 100,00
Bedrijventerrein Terneuzen-Zuid Op aanvraag
Bedrijventerrein Handelspoort-Zuid Op aanvraag
Optievergoeding bedrijventerreinen (% van de koopsom) 2%
   

Ingebruikgeving (prijzen per jaar)

 

Ingebruikgeving per jaar

 
  • perceel tot 10 m2
€ 10,00
  • perceel tot 50 m2
€ 50,00
  • perceel tot 75 m2
€ 75,00
  • perceel tot 100 m2 of groter
€ 100,00
Verhuur van volkstuinen (per m2) € 0,25
Huurprijs gronden (per m2) € 6,50
Huurprijs jachtrecht (per ha) € 10,00