Inloopdagen nabestaanden

In juni 2022 hebben we de rechthebbende van één of meerdere graven op de gemeentelijke begraafplaats aan de Westsingel in Axel een brief gestuurd. Deze brief is een uitnodging om samen met ons na te denken over over de ontwikkelingen rondom deze begraafplaats.

Inloopmiddag en –avond

We organiseren diverse inloopmomenten op dinsdag 5 juli in De Halle in Axel. We hebben één sessie ingepland voor nabestaanden waarin we speciale aandacht geven aan kindergraven.
De inloopmomenten zijn volgeboekt, u kunt zich hiervoor niet meer aanmelden.

Wij vinden het belangrijk om met u in gesprek te gaan over de ontwikkelingen. Ook zijn we benieuwd naar uw ideeën. En als u vragen heeft kunt u die ook direct stellen.
Let op: tijdens deze bijeenkomsten kunnen wij geen individuele vragen over graven beantwoorden. Heeft u een vraag over een specifiek graf? Dan kunt u hiervoor een aparte afspraak met ons maken via begraafplaatsen@terneuzen.nl. Of u kunt bellen met ons algemene telefoonnummer 14 0115.

Toekomstbestendige begraafplaats

In 2019 startten wij met het project ‘Plan van aanpak voor de gemeentelijke begraafplaatsen’. Stuk voor stuk nemen we alle gemeentelijke begraafplaatsen onder de loep om deze toekomstbestendig te maken. De gemeentelijke begraafplaats in Philippine is de eerste begraafplaats die we onder handen namen. Deze is eerst administratief op orde gebracht en daarna heringericht. Na afronding daarvan zijn wij gestart met het compleet maken van de administratie van de begraafplaats aan de Westsingel in Axel.

In Axel hebben we twee gemeentelijke begraafplaatsen, de begraafplaats aan de Burchtlaan en de begraafplaats aan de Westingel. De begraafplaats aan de Burchtlaan is vol, met uitzondering van de gereserveerde graven. Er worden geen nieuwe graven meer uitgegeven. In de toekomst krijgt deze begraafplaats meer de functie van een park. We geven alleen nieuwe graven uit op de begraafplaats aan de Westsingel. Deze begraafplaats heeft voldoende ruimte om in de toekomst als begraafplaats voor Axel en omgeving te dienen.

Welke ideeën zijn er?

Een begraafplaats is niet alleen de plaats waar we onze dierbaren begraven of bijzetten.
Het is ook een plek om te gedenken, een plek van bezinning of rust. Een toekomstbestendige begraafplaats is een zichzelf instandhoudende, waardige gedenkplaats tegen betaalbare tarieven. De begraafplaats aan de Westsingel biedt deze mogelijkheden, maar het kan nog beter.
U bent een bezoeker van de begraafplaats. Uw dierbaren liggen hier begraven. Wat is goed, wat kan volgens u beter? Waar heeft u behoefte aan? We horen graag uw ideeën hierover. U kunt contact opnemen via begraafplaatsen@terneuzen.nl. Of bellen met ons algemene telefoonnummer 14 0115.

Wat hebben wij al gedaan?

In 2015 zijn wij na diverse oproepen aan nabestaanden om zich te melden, op een deel van de begraafplaats gestart met de ruiming van graven die daarvoor in aanmerking kwamen. Verder zijn er toen veel grafmonumenten verwijderd van de nog te ruimen graven (visuele ruiming). In 2021 hebben we het vervolg opgepakt. Daarbij is onze werkwijze aangepast.
Veranderingen aan een begraafplaats vragen om een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering. Allereerst hebben wij alle bij ons bekende nabestaanden aangeschreven. Zij hebben een keuze gemaakt om het graf te behouden of om het graf te laten ruimen. Op dit moment moeten we dit nog doen voor het RK-gedeelte. Wij hebben dan zicht op welke graven behouden blijven en welke geruimd worden. Nu we dit grotendeels in beeld hebben, kunnen we samen met u bedenken hoe we de begraafplaats toekomstbestendig kunnen maken/inrichten.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via begraafplaatsen@terneuzen.nl. Of bellen met ons algemene telefoonnummer 14 0115.