Ceremonie voor nieuwe Nederlanders

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor de ceremonie voor nieuwe Nederlanders: de zogenaamde naturalisatieceremonie.

U bent verplicht om het besluit op de ceremonie in ontvangst te nemen. Pas dan wordt u Nederlander. Ongeveer 5 dagen na de ceremonie, staat in de Basisregistratie Personen (BRP) vermeld dat u Nederlander bent. Daarvan krijgt u een bevestiging thuisgestuurd. Daarna kunt u een paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Wanneer zijn de ceremonies?

De naturalisatieceremonies zijn op de volgende data:    

Donderdag 14 maart 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur;

Donderdag 13 juni 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur;

Donderdag 12 september 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur;

Maandag 16 december 2019 van 17.00 uur tot 18.00 uur.

De ceremonies vinden altijd plaats in de Burgerzaal van het Stadhuis in Terneuzen.
Kunt u niet naar de ceremonie komen?

Kunt u niet naar de ceremonie komen? Bel ons dan op tijd. U krijgt dan de mogelijkheid om bij een volgende ceremonie aanwezig te zijn.

Niet afgemeld voor de ceremonie?

Als u niet op de ceremonie komt en u heeft zich ook niet afgemeld, ontvangt u (nog 2 keer) een nieuwe uitnodiging. Binnen een jaar na de datum van het besluit moet u op de ceremonie verschijnen. Anders wordt u geen Nederlander en moet u opnieuw een optie- of naturalisatieprocedure starten.