Reclameborden, posters of flyeren

Reclameborden

Voor het plaatsen van (reclame)borden gelden de volgende voorwaarden:

 • Het plaatsen van een (reclame)bord mag alleen voor evenementen of activiteiten met een tijdelijk, sociaal-cultureel, maatschappelijk karakter. Het mag geen commercieel karakter hebben;
 • Het aangekondigde evenement of activiteit moet binnen de gemeente Terneuzen plaatsvinden;
 • Er mogen alleen borden worden geplaatst aan wegen in gemeentelijk beheer;
 • De borden mogen alleen rond lantaarnpalen worden geplaatst. Niet rond verkeerborden, bomen, etc;
 • De borden dienen minstens vijftien meter uit de straathoek te staan;
 • Plaatsing mag maximaal drie weken direct voorafgaand aan het evenement of de activiteit;
 • De borden dienen binnen een week na afloop van het evenement of de activiteit te zijn verwijderd;
 • Er mogen in totaal maximaal tien borden worden geplaatst in de kern waar het evenement of de activiteit plaatsvind;
 • Er mogen in totaal maximaal vijf borden worden geplaatst in andere kernen binnen de gemeente Terneuzen;
 • De door de politie, brandweer of daartoe aangewezen ambtenaren te geven aanwijzingen over de reclameborden moeten stipt en onmiddelijk worden opgevolgd;
 • Op elk reclamebord moet een contactpersoon met telefoonnummer, datum van plaatsing en datum van verwijdering staan vermeld;
 • Voor borden die u niet op tijd verwijderd worden of niet aan de voorwaarden voldoen worden verwijderkosten in rekening gebracht;
 • Schade voortkomend uit plaatsing van de borden worden verhaald op de verantwoordelijke.

Posters plakken

Posters opplakken mag alleen op de plakzuil in de Jongestraat en op het plakbord in de Havenstraat (hoek Noordstraat) in Terneuzen. Andere plaatsen mogen niet.

Flyeren

Flyeren (het uitdelen van reclamefolders) mag. Alle folders die op straat (in de openbare ruimte) belanden moet u opruimen, om zwerfafval te voorkomen. Alle extra kosten voor het opruimen van het flyer-materiaal brengen wij in rekening van het bedrijf of de instantie die verantwoordelijk is voor de flyers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.