Winkelweekactie

Een winkelweekactie is een loterij van tenminste 10 gezamenlijke ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hierbij geven de ondernemers de loten gratis aan de klanten.

Deze loterij mag niet langer duren dan vier weken en mag maximaal twee maal per jaar plaatsvinden. Ook mag de waarde van het prijzenpakket niet hoger zijn dan € 11.950,-. Ondernemers mogen geen instantloten uitgeven. Instantloten zijn loten waar u direct na het verkrijgen van het lot kunt zien of u een prijs heeft gewonnen. Bijvoorbeeld door het afkrassen van een afdeklaagje.

Waar vraag ik een vergunning aan?

Voor een winkelweekactie is een vergunning nodig van de Kamer van Koophandel.
Kijk op de website van de Kamer van Koophandel voor meer informatie.