Oud archief

Het gemeentearchief zit op twee locaties. In Terneuzen 4531GZ (Stadhuisplein 1), bevinden zich de archieven van de gemeente Terneuzen, de voormalige gemeenten Sas van Gent, Philippine, Westdorpe, Biervliet, Hoek, Zaamslag en Terneuzen.
In Axel 4571BG (Markt 1) bevinden zich de archieven van de voormalige gemeenten Axel, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe.

Op beide locaties zijn ook archieven aanwezig van plaatselijke kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen, stichtingen, families en personen. Ook bijzondere collecties.

Om archiefstukken te bekijken kunt u plaatsnemen in onze leeskamer. Hier kunt u ook gebruikmaken van boeken uit onze bibliotheek; maar deze lenen we niet uit. Het zelfstandig raadplegen van archiefstukken is gratis. Als u onze hulp inschakelt dan brengen wij kosten in rekening per gewerkt kwartier.

 

Adres en bezoekuren

Kijk op deze pagina voor onze locaties en openingstijden.

 

Huisregels

Voor een bezoek aan de leeskamer oud archief stadskantoor Terneuzen en de leeskamer (vijfde verdieping kantine) oud archief stadhuis Axel hebben we een aantal huisregels. Kijk hier voor een overzicht van onze huisregels.

 

Tarieven

Voor het laten verrichten van archiefonderzoek en het maken van papieren of digitale reproducties vragen wij legeskosten. Deze kosten hebben we in onze tarieventabel behorende bij de legesverordening van de gemeente Terneuzen. Bekijk de pagina voor een overzicht van de actuele tarieven. U vindt de tarieven die van toepassing zijn in hoofdstuk 9 en 14.

 

ARCHIEVEN EN COLLECTIES

In ons oud archief stadskantoor Terneuzen en de leeskamer van oud archief Axel, kunt u terecht voor verschillende archieven en collecties. Zo kunt u op beide locaties terecht voor de burgelijke stand en bevolkingsregisters, bouw- en hinderwetvergunningen, voormalige gemeentearchieven, oude stads en ambachtsarchieven en overige archieven en collecties.

 

Microfiche

De voormalige gemeenten hebben een aantal archiefbestanden op microfiche gezet. Deze zijn aanwezig in de leeskamer van het oud archief. Het gaat voornamelijk om de registers van de Burgelijke stand en Bevolking over de periode 1796-1970. Genealogisch onderzoek vindt plaats in de vorm van zelfbediening. Deze archieven zijn toegankelijk volgens de geldende wetgeving.

 

Inventarissen

Op deze pagina staat een overzicht van wat u in het gemeente-archief kunt vinden.

 

Welke archieven op welke locatie

Op deze pagina staat een overzicht van de beschikbare archieven per locatie.

 

Bouwtekeningen en bouwvergunningen

Op deze pagina staat een overzicht van de beschikbare bouwdossiers per locatie.

 

Burgelijke stand en bevolkingregister

Een aantal bestanden hebben we op microfische gezet. Wilt u weten hoe u deze kunt bekijken? Klik op deze pagina voor meer informatie.

 

Zeeuwengezocht

Alle openbare akten van de burgerlijke stand van de gemeente Terneuzen kunt u voortaan online op de site www.zeeuwengezocht.nl raadplegen. Het betreft de akten van alle voormalige gemeenten die nu deel uitmaken van de gemeente Terneuzen. Het gaat om de openbare akten van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Axel, Biervliet, Hoek, Koewacht, Overslag, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe en Zuiddorpe. Ook van Waterdijk, een zelfstandige gemeente in de periode 1796-1814, zijn de scans beschikbaar.

De openbare akten van de burgerlijke stand van de huidige gemeente Terneuzen betreffen in totaal 185.254 akten, verdeeld over 76.368 scans. De akten van geboorte, huwelijk en overlijden zijn openbaar vanaf respectievelijk 100, 75 en 50 jaar. De burgerlijke stand begon in Zeeuws-Vlaanderen, in tegenstelling tot de rest van Nederland, al per 22 september 1796.

 

Krantenverzamelingen

Microfiches met krantenverzamelingen vanaf 1855 zijn te vinden in de archieven. Op deze pagina staat een overzicht van de beschikbare archieven per locatie.

 

GESCHIEDENIS VAN TERNEUZEN EN OMGEVING

Wist u dat de naam Terneuzen is afgeleid van het woord ‘nesse’ (nisse), dat landtong betekent? Vermoedelijk is de naam Terneuzen zo ontstaan omdat deze landtong de vorm van een neus had. Wilt u meer weten over het ontstaan van Terneuzen en de omliggende plaatsen? Bekijk de geschiedenispagina.