Welke archieven op welke locatie?

Een actueel overzicht van de verschillende archieven per locatie is in de onderstaande tabel terug te vinden.

 

Archief

Stadhuis Terneuzen

Vestiging Axel

Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters, (1796-1915 (1966)

Biervliet, Hoek, Philippine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag

Axel, Koewacht, Overslag, Zuiddorpe

Bouw- en hinderwetvergunning (aparte series)

Biervliet, Hoek, Phillipine, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag (alle jaren). Axel Koewacht, Overslag, Zuiddorpe (na 1950)

Axel, Koewacht, Overslag, Zuiddorpe (vóór 1950)

Voormalige gemeentearchieven (losse stukken en dossiers (hierin bijvoorbeeld ook bestemmingsplannen) tot 1990)

Biervliet            (1796-1970)
Hoek                 (1814-1970)
Philipinne         (1796-1970)
Sas van Gent   (1796-1990)
Terneuzen        (1814-1990)
Westdorpe       (1796-1970)
Zaamslag         (1792-1970)

Axel                  (1796-1990)
Koewacht        (1796-1970)
Overslag          (1796-1970)
Zuiddorpe        (tot 1970)

Oude stads- en ambachtsarchieven

Biervliet            (1643- 1795)
Armbestuur     (1695-1794)
Hoek               
Philippine         (1646-1795)
Sas van Gent   (1646-1794)
Terneuzen        (1584-1814)

Van de voormalige gemeenten Terneuzen en sas van Gent bewaren wij geen doop- trouw en begraafregisters (DTB’s), oud-rechterlijk en weeskamer-archieven (deze zijn wel gedeeltelijk op kopie, microfilm of beeldimage raadpleegbaar)

Axel en Axelambacht (1281-1820)
Weeskamerarchief
Axelerambacht (zuiddeel) (1584-1796)

Het oud-rechterlijk archief wordt bewaard bij het Zeeuws Archief. (de doop-trouw en begraafregisters (DTB’s) en het oud-rechtelijk archief zijn wel gedeeltelijk op kopie, microfilm of beeldimage raadpleegbaar)

Overige archieven en collecties

Archieven van de Heemkundige Verenigingen Terneuzen en Westdorpe;
De Zeeuws-Vlaamse krantencollectie vanaf 1855 (digitaal);
Fotocollectie (gedeeltelijk digitaal)

Diverse kerkarchieven (o.a. NH-Axel, RK Axel, RK Koewacht, Zeeuws-Vlaamse krantencollectie vanaf 1855 (digitaal);
Fotocollectie (digitaal)
Genealogische collectie Kuipers (waaronder ook veel DTB’s van de grensgemeenten in België)