Vrijwilligers

Ondersteuning

Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties die zich richten op kwetsbare mensen in de thuissituatie, kunnen voor inzet en ondersteuning terecht bij aan-z. Ook vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op het terrein van het jeugd- en jongerenwerk kunnen zich voor ondersteuning wenden tot aan-z:

 

aan-z

Bezoekadres: Markt 1

Postcode:       4571BG Axel

Telefoon:        0115 563015

E-mailadres: info@aan-z.eu

Website: www.aan-z.eu

 

Meer informatie over vrijwilligerswerk  staat in de Notitie Vrijwilligerswerkbeleid.

 

Verzekering vrijwilligers

De gemeente heeft per 1 februari 2009 twee collectieve vrijwilligersverzekeringen afgesloten. Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt namelijk dat vrijwilligers vaak niet goed zijn verzekerd. De verzekering is een soort vangnet voor de vrijwilliger, een zogeheten secundaire dekking. Een vrijwilliger is in dit kader iemand die 'in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk verricht voor anderen waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'. Overigens heeft een groot aantal gemeenten in Nederland inmiddels een dergelijke collectieve verzekering afgesloten.

Wie valt onder de verzekering?

De vrijwilligerspolis is een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente. Dit zijn:

  • Vrijwilligers, degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Uitgesloten zijn: vrijwillige brandweer en vrijwillige politie.
  • Mantelzorgers.Mantelzorg is langdurige en intensieve zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep door een persoon, minimaal 8 uur per week, wordt geboden aan een hulpbehoevende chronische zieke en/of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur.
   Omdat deze zorgtaken niet verricht worden voor een rechtspersoon kan de mantelzorger echter geen aanspraak maken op de dekking Verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.
  • Maatschappelijke stagiairs, degene die vanuit het lesprogramma van het voortgezet onderwijs een stage gaat verrichten waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
  • Mensen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen.

Verzekeringspakket

Voor een overzicht van wat er in het verzekeringspakket zit kunt u het verzekeringsoverzicht (pdf-bestand) raadplegen.
Voor meer informatie over het verzekeringspakket kunt de meest gestelde vragen bekijken.

Schade ... en dan?

De schadeprocedure is als volgt: de vrijwilliger of rechtspersoon stuurt het ingevulde digitale schadeformulier (pdf-bestand) naar de gemeente. Voordat de schadeclaim door de gemeente (digitaal) wordt ingediend bij de verzekeraar, zal de gemeente controleren of het gaat om een melding in de zin van de Vrijwilligerspolis. Na de melding van de gemeente neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of organisatie. De schade wordt eveneens rechtstreeks met de benadeelde afgewikkeld.
De gemeente wordt op de hoogte gehouden over de afwikkeling van de schade.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Centraal Beheer of bij de gemeente via telefoonnummer 14 0115.